Zmiany statutów gminy i osiedli

W poprzedniej kadencji burmistrz i zastępca nie byli zainteresowani zmianami w statutach, bo pracowali nad nimi “niedobrzy radni” :frowning: To teraz tak namieszają, że scentralizują wszelkie działania i żaden przewodniczący czy sołtys nie będzie do niczego potrzebny :frowning:

Coś w tym obszarze. Zamierza się ograniczyć uprawnienia rad osiedlowych i sołeckich, aby wszystkie dokumenty przechodziły tylko przez jedną osobę - przewodniczącego osiedla, lub sołtysa, który będzie kontolował co i w jakiej formie zostanie przedstawione urzędowi, a także będzie cenzurował jakie informacje przekazuje mieszkańcom. W chwili obecnej jest to zwyczajowe, ale niewpisane jasno do statutów. Drugą poważną zmianą ma być scentralizowanie osiedli w obrębie miasta. ib

Czy to jest zapisane w jakimś projekcie uchwał?

To są wyłącznie moje osobiste wnioski na podstawie dostępnych mi informacji.

Myślę że o uchwały i ich projekty w tej sprawie należałoby raczej zapytać radnych, ponieważ otrzymują na bieżąco dokumenty z Biura Rady.

Przypominam, iż w lutym 2014r. zostały ogłoszone przez burmistrza Dąbrowskiego konsultacje w sprawie zmian administracyjnych gminy Łomianki oraz statutów jednostek pomocniczych. Z pewnością wśród uczestników tego forum znajdą się osoby, które mają dostęp do wyników tych konsultacji i będą mogły podzielić się z innymi, aby można było podjąć bardziej merytoryczną dyskusję.

Pozdrawiam, Iwona

W projekcie uchwały treści mało, w uzasadnieniu również.

Sesja zwołana na 13.10.2016. O spotkaniach komisji - cisza…

2.pdf (204 KB)

@janmazan czy ty czasem nie pracowałeś w komisji statutowej? Czy możesz udostępnić projekty zmian statutów jeśli takowe powstały?

Istotnie tak było, powstały w tym czasie całkiem nowe projekty Statutów Osiedli i Sołectw.

Zgodnie z nimi, w przypadku rezygnacji Przewodniczącego, następowały przyśpieszone wybory do całego Zarządu, zaś w przypadku rezygnacji innej osoby w zarządzie - jego miejsce uzupełniał lucky loser.

Poniżej wklejam projekty zatwierdzone przez Komisję na ostatnim posiedzeniu w maju 2014r., przeznaczone do finalnych konsultacji, których (chyba) już nie było.

Statut Osiedla Ordynacja wyborcza

1 polubienie

@janmazan czy masz może kopie tych dokumentów w jakimś edytowalnym formacie?

czy konsultacje w 2014r odbyły się? jeśli tak, to gdzie są ich wyniki?

@jsk poniżej wrzucam wersje edytowalne:

Statut Gminy Regulamin Pracy RM

Statut sołectwa Ordynacja Wybrocza sołectwa

Statut Osiedla Ordynacja Wyborcza Osiedla

@Iwona_Bajek Konsultacje w sprawie Statutu Gminy, Statutu Osiedli i Sołectw (uchwała RM) odbywały się w terminie 15.01-31.03.2016, miały mieć formę dwóch spotkań - jedno na początku, gdy zebrane były uwagi co do obowiązujących (nadal) statutów, propozycje zapisów etc. Na podstawie tych uwag (praktycznie w całości uwzględnionych) - w tym uwag zgłaszanych na komisji i via e-mail, powstały powyższe projekty.

Po sporządzeniu tych projektów, miały się odbyć kolejne konsultacje - w celu prezentacji, zebrania uwag etc. Komisja wysłała te dokumenty do Burmistrza z prośbą o ogłoszenie spotkania. Do dzisiaj go nie było. W chwili obecnej nie mogę u siebie odnaleźć sprawozdania z tych pierwszych konsultacji.

1 polubienie

Nawiązuję do konsultacji społecznych, które były ogłoszone na dzień 14 lutego 2014r. o godzinie 18.00 - czy one się odbyły i jakie były ich wyniki. A pan, panie Janie, wspomina o konsultacjach styczeń - marzec 2016; czy to oznacza że odbyły się również konsultacje w tym roku?

1 polubienie

Czy ktoś wie, kto dostał sie do tej nowej komisji statutowej?

1 polubienie

Zgłoszono wiele osób (tzn. Adam Salwowski zgłosił). Część zrezygnowała.

Zostało siedmioro chętnych. Wybrano pięcioro (tak zakładał projekt uchwały): Wanda Kuczera Joanna Roszkowska Paweł Słupski-Kartaczowski Maciej Wroniewski Bogumił Sikorski

Za mało głosów dostał Wojciech Berger, za mało dostałam ja.

W komisji zasiądą radni z KWW Tomasza Dąbrowskiego (podobno dziś z członkostwa w tej komisji zrezygnował Bogumił Sikorski).

Że skomentuję krótko - to nie były wybory. To była farsa :frowning: Ale mnie już niewiele zdziwi za panowania obecnych władz.

Pozdrawiam serdecznie Małgorzata Żebrowska-Piotrak

2 polubienia