Wybór firmy wycinającej drzewa obok NATURALIS, kosztów tej wycinki oraz wyboru miejsc zasadzeń zastępczych

Witam, jeśli dam radę przy Waszej pomocy Panowie, chętnie zadam takie pytanie/a. Szczególnie, że czekam na odpowiedź w sprawie wyboru firmy wycinającej drzewa 02.09.16 obok NATURALIS, kosztów tej wycinki (a nie widzę tego w tych dokumentach) oraz zasadności wyboru miejsc zasadzeń zastępczych (przy AL. Chopina). Jolanta Jasińska

@Butcher najszybciej jest wysłać maila umig@lomianki.pl o treści:

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej wnoszę o udostępnienie następującej informacji:

  1. Umowy, faktury, związane z wyborem dostawcy usług oraz wszystkie inne dokumenty związane z wycinką drzew w zagajniku obok osiedla NATURALIS w Łomiankach oraz późniejszych wycinek na terenie budowy stadionu przy ul. Wiślanej w Łomiankach w 2016r.
  2. Decyzje lub inne dokumenty w tym notatki służbowe związane w z wyborem miejsc zasadzeń zastępczych dla wyżej wymienionej wycinki.

Proszę o udostępnienie informacji publicznej w formie dokumentów elektronicznych umożliwiających kopiowanie tekstu w zakresie w jakim istnieją takie dokumenty elektroniczne. Proszę o informacji na adres [WSTAW ADRES EMAIL]. Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości, zwracam uwagę, że skany wydruków dokumentów elektronicznych, nie są formą dokumentu elektronicznego umożliwiającego kopiowanie tekstu.

Proszę o odpowiedź na tą wiadomość email w celu potwierdzenia jej otrzymania przez organ.

PS: Jak chcesz zrobić to na piśmie to może to poczytaj tutaj: Jak uzyskać informacje publiczne

1 polubienie

@Butcher - W przypadku problemów z udzieleniem informacji pisz na forum tutaj lub bezpośrednio do mnie, pomożemy.

1 polubienie

Jeżeli chodzi o wybór miejsca i rodzaju nasadzeń zastępczych, to przerabialiśmy ten temat w związku z marketem Netto. Po wymianie wielu pism z różnymi instytucjami okazało się że jest to temat nieuregulowany przepisami w stopniu pozwalającym na skarżenie prywatnego inwestora, lub gminy, jeżeli nie dojdzie do rażących zaniedbań (np. brak kary finansowej za usunięte drzewa, lub brak wykonanych nasadzeń).

Jeżeli chodzi o prywatnego inwestora - gmina może zawrzeć z nim porozumienie, które określi rodzaj roślinności w nasadzeniach zastępczych (np. czy będą to drzewa, krzewy, czy trawa). Jednak nie może zmusić inwestora do obowiązku zasadzenia określonego gatunku. W przypadku osiedla Naturalis - można było negocjować z gminą o zastępcze nasadzenie na terenie gminnym wokół osiedla, lub wyznaczyć teren osiedla, na którym chcielibyście Państwo mieć nasadzenia zastępcze - ale musiałoby to nastąpić przed wydaniem pozwolenia na usunięcie drzew.

Organ rozpatrujący wniosek o wydanie zezwolenia (u nas referat ochrony środowiska) musi rozważyć jedynie możliwości przesadzenia roślinności w inne miejsce lub zastąpienia ich innymi nasadzeniami na tej samej nieruchomości. Jednak to wnioskodawca (podmiot usuwający roślinność) musi przedstawić propozycje związane z miejscem albo przesadzenia drzew lub krzewów, albo wykonania nowych nasadzeń. Jeżeli taka propozycja jednakże nie zostanie złożona przez wnioskodawcę, to organ rozpatrujący wniosek ma ograniczone pole manewru w nakładaniu takiego obowiązku z urzędu.

Problem jest we własności gruntu, na którym ma zostać dokonane nasadzenie zastępcze. Nie ma problemu, jeżeli może to nastąpić w granicach nieruchomości, do której wnioskodawca ma tytuł prawny. Sytuacja komplikuje się wówczas, gdy organ chce nałożyć obowiązek przesadzenia drzew lub krzewów na teren nieruchomości, do której posiadacz nieruchomości nie posiada tytułu prawnego (taka możliwość nie została wyłączona przez obowiązujące rozwiązania prawne) - ponieważ wtedy trzeba uruchamiać dodatkowe postępowania administracyjne, czego starają się wszyscy uniknąć.

Dlatego też w praktyce przesadzenie drzew lub krzewów jest najczęściej stosowane z inicjatywy podmiotu, który złożył wniosek wszczynający postępowanie. Reasumując: w przypadku osiedla Naturalis gmina usuwając drzewa i krzewy z gruntu gminnego nasadziła je na innym terenie należącym do gminy, czyli zarówno zgodnie z przepisami, jak i ogólnie przyjętymi praktykami.

Odnośnie tej kwestii warto zwrócić uwagę na pogląd zaprezentowany w orzecznictwie (np. NSA) na temat kryteriów, jakimi należy kierować się przy wydawaniu zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów: “Decyzja w przedmiocie zezwolenia na usunięcie drzew zależy od uznania organu, którego obowiązkiem jest dbałość o przyrodę, ochrona składników przyrody, w tym zieleni w miastach i wsiach.”

1 polubienie