Kontrole pieców przeprowadzane przez Straż Miejską

18 grudnia wystąpiłem z wnioskiem o informacje publiczne:

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej wnoszę o udostępnienie następującej informacji:

  1. Liczbę osób ukaranych mandatem na podstawie art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach w trakcie aktualnego sezonu grzewczego

  2. Liczbę osób ukaranych mandatem na podstawie art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach w trakcie aktualnego sezonu grzewczego

  3. Rejestr gospodarstw domowych wytypowanych do programu wymiany pieców.

  4. Rejestr zgłoszeń dot. zanieczyszczania powietrza.

  5. Rejestr interwencji podjętych na podstawie zgłoszenia dot. zanieczyszczania powietrza.

  6. Wyniki badań próbek pobranych z pieców w bieżącym sezonie grzewczym.

Zwracam się ze szczególną prośbą o niezwłoczne załatwienie sprawy, tak by przekazane informacje mogły zostać wykorzystane na kolejnym posiedzeniu rady miejskiej zaplanowanej na 27 grudnia.

Udostępnienie powyższej informacji jest szczególnie istotne dla interesu publicznego, ponieważ pozwala ocenić sprawność działania organu.

Proszę o udostępnienie informacji publicznej w formie dokumentów elektronicznych umożliwiających kopiowanie tekstu w zakresie w jakim istnieją takie dokumenty elektroniczne istnieją oraz przesłanie ich na adres watchdog@lomianki.org. Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości, zwracam uwagę, że skany wydruków dokumentów elektronicznych, nie są formą dokumentu elektronicznego umożliwiającego kopiowanie tekstu.

Na podstawie art. 391 ust. 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego, proszę o doręczenie pism w formie elektronicznej na adres wskazany we wniosku.

Proszę o odpowiedź na tą wiadomość email w celu potwierdzenia jej otrzymania przez organ.

Odpowiedź uzyskałem błyskawicznie po 30 godzinach, tak liczę w godzinach :smiley: — szczęka mi opadła, że można tak szybko, zęby jeszcze leżą na podłodze :slight_smile:

Widać że procedury wdrożone w poprzednim sezonie działają i nie ma strzelania na pusto. Nie można ogłosić sukcesu, bo jak widać z danych, mamy w Łomiankach fatalne dni zagrażające zdrowiu.

Nie mniej jednak brawa dla Straży Miejskiej, widać że nie siedzi na rękach i korzysta z otrzymanych narzędzi. Czas na wdrażanie kolejnych.

Wystąpiłem z wnioskiem do przewodniczącego komisji społecznej @marcin_etienne:

Panie Przewodniczący,

Chciałbym złożyć wniosek o przeprowadzenie kontroli jakości powietrza w Łomiankach przy pomocy drona wyposażonego w platformę pomiarową: PM1, PM 2,5, PM10, formaldehyd, HCL.

Od czasu montażu czujników jakości powietrza, doskonale zdajemy sobie sprawę z fatalnego stanu powietrza w Łomiankach — czasem gorszego niż w Warszawie i porównywalnego z miastami przemysłowymi z województwa Śląskiego. Wielu mieszkańców wyczuwa problem własnym nosem i głośno daje temu wyraz w mediach społecznościowych. Natomiast dotychczas podejmowane działania wydają się mało skuteczne.

Badanie jakości z wykorzystaniem drona pozwoliłoby lepiej zidentyfikować miejsca emitujące najwięcej zanieczyszczeń. Akcja pozwoliłaby podnieść świadomość i być może skłoniłaby niektórych mieszkańców do ograniczenia emisji zanieczyszczeń, np. poprzez palenie w kominkach paliwem lepszej jakości lub spalanych w warunkach obniżających emisję zanieczyszczeń.

W załączeniu przesyłam przykładową ofertę, jednak z zaznaczeniem, że ostatecznego dostawcę usług należałoby wyłonić w postępowaniu ofertowym lub przetargu.

1 polubienie

To do kolegi z klubu musi Pan składać pisma ? A Pan sąsiedzie, czym palisz w kominku ? Pytam, bo Pan żeś mnie się pytał.

Wesołych Świąt !

Tak wygląda transparentność, sprawom nadaje się oficjalny bieg zamiast załatwiać interesy za kulisami.

Niczym nie palę w kominku, bo nie mam kominka.

Aha, i co kolega odpisał transparentnie, bo nie widzę ? Wyśle te drony na Łomianki ?

Trochę wątpię w takie policyjne metody. Raczej trzeba uchwalić ustawy o zakazie pieców węglowych i dofinansowanie wymiany pieca na gazowy.

Drony mają służyć zbieraniu danych. Mając dane będzie można podjąć świadome decyzje w oparciu o fakty a nie o wyobrażenia. To jakie informacje chcemy zebrać i jak — jest jeszcze do ustalenia, nie mniej jednak warto wiedzieć jakie mamy możliwości.

Nie odpowiedział. Chwilowo uwaga wszystkich skupiona na budżecie na przyszły rok. Decyzja nt. ewentualnego latania też nie należy do @marcin_etienne , a do pani burmistrz @m_zebrowska_piotrak. Nie mniej jednak ważna jest opinia Komisji Społecznej, która zajmuje się m.in. ochroną środowiska.

Jednak wczoraj na posiedzeniu rady uzyskałem informacje od pani burmistrz, że niedługo sprawą zajmą się tematem. Co z tego wyniknie jeszcze się okaże.

Największy problem jest jednak z namierzaniem dokładnym trucicieli. Przeprowadziłem eksperyment w mojej okolicy. Nos i wzrok, ślady na kominie mogą nas porwanie informować z niewielkiej odległości. Dalej pozostałe stwierdzeni gdzieś śmierdzi.

Były już te testy? Trochę czasu już minęło;) A zaraz skończy się Zima… :stuck_out_tongue:

Właśnie, zima się skończyła, można zapomnieć o smogu. Czas na budowę Kościelnej Drogi albo buspasa.