Zaprosiliśmy 108 organizacji pozarządowych

Zaprosiliśmy 108 organizacji pozarządowych zarejestrowanych w Łomiankach do udziału w Koalicji na rzecz budżetu obywatelskiego w Łomiankach.

Nie chcemy nikogo dyskryminować, zarosiliśmy wszystkich bez wyjątku. Wszystkie organizacje które są zarejestrowane w bazie organizacji pozarządowych powiatu warszawskiego-zachodniego i mają swoją siedzibę w Łomiankach.

Oczywiście czasem jest warto zaprosić także organizacje, które nie mają siedziby w Łomiankach, ale tutaj aktywnie działają. Tutaj apel do was, podrzućcie kontakty w tym wątku. lub w naszym imieniu zaproście ich do udziału w naszej inicjatywie.

PS. Tutaj znajdziecie treść zaproszenia do współpracy w koalicji na rzecz budżetu obywatelskiego

Jeśli chcesz się mocniej zaangażować w prace nad mechanizmami budżetu obywatelskiego w Łomiankach, dopisz się do tego wątku i napisz na czym chcesz skupić swoją uwagę.

Tworzymy nieformalną grupę ludzi, którzy chcą bezpośrednio decydować o losie swojego miasta. Nie wystarczy nam oddanie głosu w wyborach raz na 4 lata, chcemy mieć bieżący wpływ na to co robi nasz samorząd.

Dlatego postanowiliśmy zbudować Koalicję na rzecz Budżetu Obywatelskiego, której celem będzie doprowadzenie do wprowadzenia BO w Łomiankach, współdecydowanie o zasadach BO i monitorowanie realizacji projektów, które zostaną wybrane.

Zapraszamy do współpracy wszystkich mieszkańców łomianek, organizacje pozarządowe i urzędników.

Naszym celem jest przygotowanie projektu uchwały wprowadzającej budżet obywatelski w Łomiankach, jednak do jej przygotowania potrzebujemy wsparcia i opinii mieszkańców, organizacji pozarządowych oraz urzędników. Dołącz do nas

@witold_gawda wspominałeś o organizacjach działających w Łomiankach, o tym że zrobiłeś ich przegląd.

Czy masz może adresy email do niektórych z tych organizacji?

Mam tylko to, co znalazłem na stronach Starostwa a więc bez e-maili. Ptrzegląd polegał na odpytywaniu ludzi, czy wiedzą coś o działalności tych stowarzyszeń. Najczęściej nic nikt nie wiedział.

A mamy jakąś wstępną listą adresów przynajmniej dla kilkunastu organizacji?

Może zacznę i będziemy tutaj dopisywać :smile:

  1. Nasze Łomianki: nasze@lomianki.org
  2. Pracownia Łomianki pracownia@lomianki.org
  3. UTW: elajuz@poczta.onet.pl
  4. Łomianki Razem: lomiankirazem@gmail.com

@witold_gawda podzielisz się swoją listą adresów organizacji z Łomianek?