Zapraszamy na webinarium - Planowanie przestrzenne w gminie

Szanowni Państwo,

W poniedziałek, 19 grudnia o godzinie 18.00 odbędzie się webinarium w ramach akcji Masz Głos, na temat planowania przestrzennego w gminie.

Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego prosimy o wcześniejsza rejestrację.

Prosimy o wcześniejsze zarejestrowanie się pod poniższym linkiem: https://maszglos.clickmeeting.com/planowanie-przestrzenne-w-gminie

Następnie w poniedziałek, 19 grudnia od 17.30 należy kliknąć w ten sam link.

Bezpłatne szkolenie online będzie dotyczyło:

  • czym jest plan zagospodarowania przestrzennego?
  • jakie procedury obowiązują w trakcie przygotowywania i uchwalania planu przestrzennego?
  • jakie są wymogi prawne stawiane planom przestrzennym?
  • czy plan przestrzenny jest gminie potrzebny?
  • jakie są równice między planem zagospodarowania przestrzennego a Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (studium uwarunkowań)?
  • jakie są procedury związane ze studium, jakie są obowiązki gminy?

na te i inne pytania uzyskasz odpowiedzi w trakcie webinarium.

Prowadzenie: Paweł Jaworski – z wykształcenia filozof i architekt, zawodowo zajmuje się planowaniem przestrzennym. Przygotowuje i prowadzi warsztaty projektowe metodami partycypacyjnymi. Członek Zarządu Fundacji Napraw Sobie Miasto i Zarządu Oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich w Katowicach, stały współpracownik czasopisma Autoportret, wydawanego przez Małopolski Instytut Kultury.

Udział w webinarium jest bezpłatny, wystarczy dostęp do internetu. Szkolenie potrwa ok. 90 minut. Całość będzie nagrywana do celów archiwizacyjnych.

Prosimy o przekazanie zaproszenia do udziału w szkoleniu także radnym, wójtom i burmistrzom z którymi współpracujecie!

Prosimy o zarezerwowanie sobie terminu, w czwartek podamy szczegółowe informacje techniczne.

Serdecznie zapraszamy!

– Magdalena Pieczyńska Masz Głos Fundacja im. Stefana Batorego

tel. 22 536 02 49 ul.Sapieżyńska 10a 00-215 Warszawa

www.maszglos.pl www.glosuj.org.pl

www.batory.org.pl