Sąd swoje, Gazeta Łomiankowska swoje

Opublikowany: http://www.mieszkancylomianek.pl/prawo/sad-swoje-gazeta-lomiankowska-swoje/
W Gazecie Łomiankowska.pl z 23 lutego br. ukazał się artykuł pt. M. Etienne przegrał w sądzie. Redaktor gazety Joanna Zielke, manipulując faktami, napisała, że z powodu trwającego ponad dwa lata procesu mieszkańcy sołectwa Dziekanów Bajkowy kolejny raz nie mogli skorzystać z przysługującego im funduszu sołeckiego. Jest to kłamstwo i jawna insynuacja redaktor Zielke, która zupełnie…