Rewitalizacja krok po kroku

Odbyło się kolejne spotkanie zespołu ds. rewitalizacji z organizacjami pozarządowymi. Tym razem zorganizowane przez Dialog i Radę Organizacji Pozarządowych Łomianek. Po kilku wcześniejszych nieudanych próbach podejmowanych przez urząd, udało się zgromadzić kilkunastu przedstawicieli NGO. Rozmowa dotyczyła tego, co organizacje mogą zrobić, jak wygląda procedura i szczegóły uczestnictwa w programie.


Ten temat jest powiązany ze źródłową dyskusją: http://dialoglomianki.pl/205-rewitalizacja-krok-po-kroku.html

Czy są jakieś konkretne wnioski