Plakaty, bannery, druk 2015

4 grudnia 2015 r. przez portal moje państwo wystąpiłem z wnioskiem o:

  1. Umowy na podstawie których Urząd Miasta i Gminy Łomianki (Organ) lub spółki w których Organ posiada udziały lub inne istytucje zależne takie jak Centrum Kultury w Łomiankach, w terminie od 1 stycznia 2015 do 1 grudnia 2015, zamawiał druk lub dystrybucję materiałów promocyjnych.
  1. Faktury dla Organu (lub instytucji jak wyżej) wystawione między innymi za usługi przygotowania materiałów promocyjnych (np. projektowania, obsługi graficznej, etc) oraz drukowania, dystrubucji; wystawione w terminie od 1 stycznia 2015 do 1 grudnia 2015.

W szczególności byłem ciekaw konkretnie która instytucja finansuje różne akcje promocyjne urzędu. Urząd odpowiedział 26 stycznia a część informacji 21 stycznia przekazał DK.

W spisie zamówień urzędu znajdują się między innymi zamówienia na bannery wiszące nad Warszawską:

https://drive.google.com/open?id=0B1hYVXsrSXCKdWVRZThzQ3F0alA0MkNqcHM3RmRYWWtUTXpv

ZWIK nie zamawiał wiele:

https://drive.google.com/open?id=0B1hYVXsrSXCKLUdMcjFKdTJIWHVsZ1hmNXdfTTJ2bVQzSzQw

Natomiast DK przekazał masę zamówień, tutaj do wglądu są poszczególne faktury i zamówienia. Muszę pochwalić DK bo bardzo ładnie przygotował informacje publiczną :D.

https://drive.google.com/open?id=0B1hYVXsrSXCKZGNMYUlMVXd6VjA