Nowe władze Stowarzyszenia Nasze Łomianki

W piątek 20 lutego 2015 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Nasze Łomianki, podczas którego wybrano nowy Zarząd. Warto zwrócić uwagę, że znalazły się w nim osoby wyróżniające się przede wszystkim aktywnością i sprawnością działania. To bardzo dobry prognostyk dla naszej łomiankowskiej społeczności. Kilka takich organizacji i budowa społeczeństwa obywatelskiego nabierze prawdziwego przyspieszenia.


Ten temat jest powiązany ze źródłową dyskusją: http://dialoglomianki.pl/107-nowe-wladze-stowarzyszenia-nasze-lomianki.html