Gorzowskie spotkanie miejskich aktywistów

Jak pewnie wiecie, w Gorzowie odbył się niedawno Kongres Ruchów Miejskich. Wzięło w nim udział ok. 300 osób z całej Polski. W spotkaniu oczywiście nie mogło zabraknąć Dialogu. Czujemy się częścią tej społeczności, choć nie wszystkie doświadczenia, o których opowiadali uczestnicy możemy wykorzystać. Z zazdrością przysłuchiwaliśmy się dyskusjom nad niuansami budżetów partycypacyjnych, samorządności jednostek pomocniczych czy paneli konsultacyjnych.


Ten temat jest powiązany ze źródłową dyskusją: http://dialoglomianki.pl/133-gorzowskie-spotkanie-miejskich-aktywistow.html