e-PUAP jako powód nieuwzględnienia wniosku

Halo! Halo! Do wszystkich walecznych, którzy mogliby podpowiedzieć podstawę prawną skargi i zaproponować tryb.

Zgłosiłem uwagi w konsultacjach za pomocą e-PUAPu. W ogłoszeniu o tychże zażyczono sobie by uwagi zgłaszać na adres mailowy konsultacje@lomianki.pl lub składać na Warszawskiej 115. W dokumencie podsumowującym wyniki konsultacji P.Rusiecki napisał, że uwagi nie mogły być uwzględnione ponieważ złożone zostały w formie niedopuszczonej w ogłoszeniu. Czy nie jest tak, że korespondencja przez e-PUAP jest równoważnym ekwiwalentem doręczenia pisma do siedziby urzędu oraz czy obowiązkiem każdego urzędnika nie jest przekazanie korespondencji, nawet jeśli zaadresowano ją do niewłaściwego adresata a tym bardziej jeśli jest właściwie zaadresowana. Konsultacje programu współpracy z NGO są obowiązkowe. Uchwała RM przyjmująca ten program będzie głosowana na sesji 1 grudnia.

Pomysł nr 1. Do Burmistrza na podstawie… proszę o wskazanie osoby odpowiedzialnej za nieprzekazanie korespondencji … do właściwej komórki organizacyjnej. Z treści informacji o wynikach konsultacji … wynika, że osobą tą był wiceburmistrz Piotr Rusiecki. Proszę o potwierdzenie, wskazanie innej osoby lub wyraźną odmowę udzielenia informacji.

Informacja, o ktorej wspominam: http://www.lomianki.pl/lomianki2/media/2016/01/4651_WP.523.00001.1.2016.pdf wcale odpowiedzialności PR nie wskazuje, ale obywatel ma chyba prawo domniemywać. Czyż nie?

Trzeba by zobaczyć co mówi uchwała RM na temat sposobu konsultacji - podstawą jest art. 5 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, która określa iż decyduje tak naprawdę ta uchwała.

Nadmienię tylko że jeżeli program ma być przegłosowany 1 grudnia to jest to niezgodne z art. 5a ust. 1 ww. ustawy - taki program musi zostać uchwalony do 30 listopada.

1 polubienie

Uchwała określająca formę konsultacji jest… z 2005 roku. Czyli stareńka, wręcz przedpotopowa.

Wiem, że za poprzedniej kadencji było chyba nawet kilka prób uchwalenia nowych regulacji, ale sprawa nie wyszła poza uzgodnienia “międzypartyjne”.

A póki jest jak jest, każde konsultacje to wolna amerykanka - ustalane przez Burmistrza co do każdego elementu, więc w teorii odrzucenie wniosku przez ePUAP miało rację bytu - czegoś takiego uchwała nasza nie przewiduje.