Dotacje dla mieszkańców do przyłączy wod-kan

Opublikowany: Dotacje dla mieszkańców do przyłączy wod-kan | Mieszkańcy Łomianek
W minionym okresie inwestycyjnym i realizowanym przez Burmistrza nakazie przyłączenia mieszkańców do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej (obowiązek wynikający z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie) pojawiały się trudności wynikające często z braku dostępnych dość wysokich kwot, które musieli zapłacić za swoje przyłącza właściciele nieruchomości. MIESZKAŃCY ŁOMIANEK podejmą kwestię dotacji celowych związanych z dopłatami do budowy…