Czas na kompetentnych radnych

Opublikowany: Czas na kompetentnych radnych | Mieszkańcy Łomianek
Wbrew pozorom raczej nie kierowaliśmy się ostatnio takim kryterium. Wszystko bowiem zależy od tego, do czego ma służyć rada miejska. Obecnie w Łomiankach rada jest przedłużeniem urzędu miasta, nie próbuje kontrolować burmistrza, czegoś narzucać czy nawet proponować. Oficjalna propaganda mówi, że radni „dobrze współpracują z burmistrzem”, a w praktyce znaczy to jedynie tyle, że są…