Budżet sołectwa Chopina

(Marek Mitros) #1

Gratuluję panu administratorowi i pani burmistrz. Mam pytanie, kiedy będą wybory sołtysa i rady sołeckiej na osiedlu Łomianki Chopina oraz czy będzie budżet sołecki na rok 2019 ?

Z drugiej strony mam pytanie, co się stało z ławkami, które stały na al. Chopina przed budową tej ulicy.

Który radny będzie reprezentował ten teren. Czy Piotr Rusiecki ?

Pozdrawiam, Marek Mitros

(Janusz Skonieczny) #2

Termin wyborów ustali nowa rada, jeszcze nie wiemy kiedy.

Niestety nie wiem, czy pytał pan w urzędzie? O ile pamiętam panu nie robili problemów z odpowiedziami i w miarę szybko odpowiadali, ja zawsze muszę czekać minimum 2 tygodnie na reakcję.

Nie ma takiej ścisłej reprezentacji, wszyscy reprezentujemy wspólny interes Łomianek.

(Marek Mitros) #3

Dziękuję za odpowiedź :grinning: No teraz chyba się zmieni :grinning:

1 Like
(Marek Mitros) #4

Wiadomość o moich dobrych kontaktach w urzędzie jest mocno przesadzona. Możemy podtrzymywać taką legendę. Napisałem przed budową Chopina pismo do gminy w sprawie świerków, które rosły przy ogrodzeniu oraz w sprawie miejsc parkingowych. Nikt nie raczył mi odpowiedzieć.

(Marek Mitros) #5

W internecie czytam, że pierwsze posiedzenie nowej rady miasta powinno być zwołane między 19 a 23 listopada.