15 minut do metra

Opublikowany: 15 minut do metra | Mieszkańcy Łomianek
Komunikacja Miejska Łomianki ogłosiła w maju 2018 r. przetarg na wykonanie koncepcji poprawy dojazdu do Warszawy poprzez dobudowanie buspasa. To cieszy. Lepiej późno, niż wcale, aczkolwiek nie rozumiem powodów tak potężnego opóźnienia. Mieszkańcy Łomianek od dawna wskazywali na konieczność wykonania analiz i opracowań w sprawie dobudowy buspasa i poprawy dojazdu do i z Warszawy. Pragnę…

1 polubienie

Chciałabym uzupełnić pana świetną merytorycznie informację. Proszę zauważyć, że wszelkie założenia komunikacyjno-infrastrukturalne dokonywane w latach 2010-2014, w tym także analizy - oparte były na poprzednich planach zagospodarowania i studium. A one zakładały budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne na dość dużych powierzchniach działek (1000-2000m) na obszarach cennych przyrodniczo - czyli w Łomiankach Dolnych i Kiełpinie. Tak więc zarówno wcześniejsze analizy GDDKiA, dotyczące przepustowości ulicy Kolejowej/Pułkowej, jak i przeprowadzona w 2012r. na zlecenie Miasta Stołecznego Warszawa analiza potrzeb komunikacyjnych naszej gminy - uwzględniały docelową ilość mieszkańców Łomianek na jedynie 30tysięcy - do roku 2035!

Informację o tym, że “populacja Łomianek w najbliższych latach wzrośnie do 60 tysięcy” wyjawił burmistrz Dąbrowski w 2013r. Jak (lepiej) połączyć Łomianki ze stolicą? - Transport Publiczny Dlaczego więc wszystkie dokumenty analityczne z tego okresu zakładają tylko 30 tysięcy? Na jakiej podstawie burmistrz Dąbrowski oszacował przed końcem swojej pierwszej kadencji liczebność Łomianek o 100% większą?

My, zwykli mieszkańcy, szczególnie nowi i nie zorientowani w lokalnych sprawach, nie zdawaliśmy sobie wtedy sprawy, że nowy burmistrz wydał 867!!! decyzji o warunkach zabudowy, czyli pozwoleń na zabudowę niekontrolowaną miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego (vide: świetny artykuł p.Dariusza Dąbrowskiego: LOMIANKI.INFO - ŁOMIANKI.INFO - łomiankowski informator społeczno-biznesowy). Okazało się, że zamiast jednorodzinnych domów w ich miejsce powstały osiedla w zabudowie bliźniaczej. Nota bene budowane bez nadzoru miejscowych planów zagospodarowania, a więc pozbawione niezbędnej infrastruktury: odpowiednio szerokich ulic, chodników, parkingów, wodociągu i kanalizacji. I takich osiedli będzie więcej…

Istnieje zatem uzasadniona obawa, że sama obwodnica S7 przez Puszczę nie spełni swojej funkcji. Nawet GDDKiA stwierdziła, iż 90% ruchu z Łomianek odbywa się w kierunku Warszawy i tę opinię potwierdziła kilkukrotnie. W jednym ze swoich pism informuje: “Założenia programowe dla poprawy bezpieczeństwa i usprawnienia ruchu na drodze krajowej nr7 [ul. Kolejowa] przewiduje w pierwszej kolejności skoncentrowanie działań na dwóch odcinkach, na których obserwuje się największe zaburzenie płynności ruchu, tj. od mostu im.M.Skłodowskiej-Curie do granicy z m.Łomianki (~3km odcinek leżący w granicach administracyjnych m.st.Warszawy) oraz na odcinku przejścia przez Łomianki do m.Sadowa (odcinek ~6,7km).” A więc uznała, że dodatkowo do budowy S7 przez Puszczę należałoby również udrożnić ulicę Pułkową.

Co na to Łomianki? W swoim piśmie z 2018r., zapytany o możliwość wprowadzenia bus pasa w ulicy Pułkowej, Urząd Miasta Stołecznego Warszawa stwierdza: "gmina Łomianki [w 2012r.] zobowiązała się do wykonania analizy przebiegu linii autobusowych na terenie Łomianek i określenia realnych potrzeb i możliwości zwiększenia dostępności komunikacji publicznej dla swoich mieszkańców. Ocena posiadanych dokumentów (w tym Koncepcji rozwoju komunikacji lokalnej w gminie Łomianki) NIE WSKAZAŁA NA KONIECZNOŚĆ WSZCZĘCIA PROCEDURY WYZNACZANIA BUS PASA W ULICY PUŁKOWEJ". Tak więc - wiedząc o tym, że nastąpi odrolnienie dużych obszarów ziemi pod rozwój budownictwa, a także - że docelowa populacja mieszkańców to nie 30, a 60 tysięcy - nie zrobiono KOMPLETNIE NIC w kierunku zapewnienia nam drożności dojazdu do hubu komunikacyjnego na Młocinach, położonego zaledwie kilka kilometrów od centrum Łomianek. Temat został “zamieciony pod dywan” przez samych zainteresowanych, czyli Łomianki, mimo, że w opracowaniu dotyczącym planowanej obwodnicy Łomianek S7 przy Puszczy ujęto konieczność równoczesnego udrożnienia ulicy Pułkowej!

W 2014r. hasło trasy S7 przez Puszczę - jak wszyscy pamiętamy - było nośnikiem kampanii wyborczej obecnego burmistrza, co moim zdaniem, doprowadziło do skupienia się jedynie na temacie obwodnicy S7. A konsekwencją było zlekceważenie konieczności dualnego działania w kwestii poprawienia komunikacji w gminie Łomianki i zaniechanie aktywności w temacie udrożnienia ulicy Pułkowej. Gdyby mieszkańcy byli poinformowani rzetelnie o tak szybko planowanych zabudowach Łomianek Dolnych i Kiełpina, z pewnością zadziałaliby bardziej energicznie!

Nie jest jeszcze za późno - sygnalizowaliśmy to wielokrotnie na profilu społecznościowym Openbare groep Łomianki | Facebook - gdzie poruszamy wiele niewygodnych dla naszych urzędników tematów. W wyżej wymienionym piśmie od Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa stwierdzono bowiem: "… niemniej w obecnie wykonywanym na zlecenie m.st. Warszawy opracowaniu dot. Planu Systemu Transportowego Warszawy ponownie analizowana będzie kwestia poprawy obsługi korytarza ul.Pułkowej komunikacją publiczną". Ten fragment, zdaniem wielu Mieszkańców Łomianek, wyrażał konieczność opracowania nowej analizy przez MiG Łomianki i podjęcia walki o wybudowanie bus pasa po Pułkowej, co wyrażaliśmy zarówno w komentarzach na FB, jak i w mailach do Urzędu Gminy. Fakt, że przedstawiciele jednego ze stowarzyszeń komitetu wyborczego burmistrza na następny dzień po dyskusji złożyli nasze komentarze w formie pisma i natychmiast zamieścili to pismo na FB - świadczy niezbicie o tym, że do tegorocznej kampanii wyborczej potrzebny jest następny duży nośny temat. Oby nie skończyło się jak zwykle - czyli jedynie na artykułach w kolorowej gminnej gazecie :wink:

Szanse są, ponieważ doszły do nas informacje, że w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Ponad 140km ścieżek rowerowych, ponad 2tys. miejsc parkingowych dla samochodów i prawie 800 dla rowerów powstanie w Warszawie i podwarszawskich gminach - Regionalny Program Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 obszaru metropolitalnego 140 km nowych ścieżek rowerowych! Warszawa, Grodzisk, Piastów, Błonie, Izabelin - Zachodnie Mazowsze nastąpi przebudowa ulicy Pułkowej w związku z budową ścieżek rowerowych Warszawa i okolice z drogami rowerowymi za 340 mln zł - Transport Publiczny Ulica Pułkowa będzie remontowana i to jest chyba najlepszy moment, żeby zgodnie powalczyć o bus pas.

To miło przeczytać takie fachowe artykuły na temat komunikacji w Łomiankach i okolicach. Na pewno autorzy doradzą przyszłemu burmistrzowi, jak dobrze rozwiązać transport publiczny i prywatny między Łomiankami i Warszawą.

Swoją drogą, to anachronizm dojeżdżanie do pracy samochodem. W przyszłości powinniśmy raczej pracować z domu. Uwzględniając czynnik ludzki - co jakiś czas warto spotkać się z zespołem twarzą w twarz, nawet przy pracy zdalnej.

Podobnie na forum internetowym - więzi tylko przez komputer są słabe. O wiele lepiej porozmawiać z sąsiadem na żywo :grinning:

P.S. Czy to zdjęcie pochodzi z metra w Londynie, panie Macieju ?

Nie wiem które to metro, proszę zapytać Redakcję. Ja jestem jedynie autorem tekstu. Praca zdalna nie we wszystkich zawodach jest do zastosowania. Jeżeli jest Pan zainteresowany merytoryczną rozmową, a nie przepychankami propagandowymi, to proszę pokazać się na którymś spotkaniu. Każdy może przyjść i jest mile widziany. Podobnie jak Kościół jest powszechny i każdy, nawet okrutny grzesznik, ma do niego wstęp wolny, tak na spotkania Mieszkańców Łomianek mogą przyjść wszyscy, oby tylko zachowali poszanowanie dla poglądów innych Mieszkańców. Uważam, że jedynie wtedy możliwa jest prawdziwa wymiana poglądów, co prowadzi do poprawy naszego życia.

Pani Iwono, dziękuję serdecznie za ten merytoryczny tekst. Pragnę zapewnić, że właśnie o tym mówiłem na spotkaniu u Wiceprezydent Kaznowskiej. Omawiany był raport, czyli opracowanie, na podstawie którego decydowano o odłożeniu budowy buspasa. Bardzo ciekawe dla mnie było to, że analizy sporządzone zostały na podstawie pewnej grupy wskaźników historycznych, - a zupełnie nie brano pod uwagę dynamiki rozwoju, zwłaszcza wskaźników urbanistycznych. O tym właśnie Pani pisze, więc z zadowoleniem stwierdzam, że jest zgodność pomiędzy nami co do merytorycznej strony zagadnienia. Co uzyskaliśmy ? - Otóż w rozmowie uczestniczyli właściwie wszyscy dyrektorzy jednostek zaangażowanych w planowanie i rozwój Warszawy, do tego Dyrekcja GDKiA. Wniosek był tylko jeden: - zbudować kolejną analizę na podstawie danych jakościowych wynikających z ilości wydanych decyzji administracyjnych, bo one świadczą o spodziewanej i faktycznej gęstości zaludnienia. Pozdrawiam serdecznie.

Panie Marku, autorzy nie działają samodzielnie w wyniku oświecenia spływającego z góry - są wszyscy wspierani przez LOKALNYCH specjalistów do spraw komunikacji i budownictwa lądowego, nie przez “ekspertów” z Warszawy, doradzającym stowarzyszeniu Łomianki Razem, jak np. pan Robert C. z Siskom - stowarzyszenia opłacanego m.in. przez kontrakty z miasta stołecznego. Autorzy posiadają kilkuletnie doświadczenie, pochodzące z analiz dokumentacji, wizyt w urzędach, konsultacji prawnych, itp. To, co piszemy teraz na tematy dotyczące Łomianek, przekazujemy od 8 lat burmistrzowi Dąbrowskiemu - w nadziei na zdecydowane działania w interesie nas wszystkich. Odbijamy się jednak o szklany sufit. Stąd nasze niezadowolenie i rozczarowanie. Niewielu z nas zdawało sobie sprawę 8 lat temu z działania lokalnych grup interesów, którym nie podobało się, że Pszczółkowski nie chciał wydawać wz na ich działki. Nie było grup na FB, nie znaliśmy się, czytaliśmy jedynie Gazetę Łomiankowską, wierząc w uczciwość jej przekazu - przecież to była “nasza” urzędowa gazeta! Ulegliśmy propagandzie i manipulacji. To nas nauczyło, że musimy się połączyć i mimo różnic światopoglądowych wspólnie walczyć o nasze wspólne miejsce. Dlaczego “ekspert z Warszawy” 4 lata temu tak zajadle włączył się w sprawy komunikacji Łomianek? Odpowiedź może leżeć w piśmie stowarzyszenia Łomianki Razem do burmistrza Dąbrowskiego. We wniosku z dnia 07.03.2014 przedstawicielka stowarzyszenia, już po nowych wyborach z komitetu wyborczego Tomasza Dąbrowskiego - radna - Joanna Roszkowska pisze: “Poniżej przedstawiamy listę oczekiwanych przez mieszkańców (sic!) działań, które powinna podjąć Rada Miejska i Burmistrz Łomianek: Pkt.4 - Zlecenie Siskom wykonania opinii co do celowości modernizacji ul. Kolejowej i Pułkowej”. Przypominam, że KMŁ wreszcie pod naciskiem mieszkańców zamówiło ponowną analizę potrzeb komunikacyjnych gminy (nie można tego było zrobić porządnie w 2012r?) i kosztowało to prawie 100 tysięcy złotych. Jak nie wiadomo, o co chodzi - to chodzi o pieniądze…

Bardzo chętnie przyjdę na spotkania sąsiedzkie. Nie wiem, na ile moja obecność będzie do czegokolwiek przydatna, bo nie znam się na komunikacji. Studiowałem matematykę. Wiem tylko, że, obojętnie czy po wale, czy przez puszczę, drogi trzeba budować.

Natomiast czytając to forum mam wrażenie, że właśnie chodzi o przepychanki, a nie o rozwiązanie problemów. Dla mnie jest bez znaczenia, który burmistrz buduje drogę. Po tej drodze będzie jeździć i lewica i prawica.

Z drugiej strony polityka właśnie polega na walce interesów. Jak drogę budowali przy puszczy, to nie pasowało to mieszkańcom Dąbrowy. Bali się, że spadną im ceny działek, więc zablokowali budowę tej drogi. Jak chcą budować Kościelną Drogę, to nie pasuje to mieszkańcom okolic i też protestują. Jakie interesy stoją za poszczególnymi burmistrzami - nie mam pojęcia. Wiem, że zawsze piszą to samo, że aktualny burmistrz źle robi, bo broni czyichś interesów, poprzedni, to był lepszy. Cytowałem tu gazetkę z 2007 roku, było to samo.