Zebranie wiejskie z dnia 14 kwietnia - podsumowanief

Dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w zebraniu. Ze względu na brak kworum, nie podjęliśmy uchwały w sprawie przeniesienia wolnych środków na inne cele. Decyzję tę podejmę wraz z radą sołecką na naszym wspólnym zebraniu. Tematem zebrania były sprawy bieżące, czyli inwestycję wod-kan, stan dróg po ich zakończeniu, sprawa własności ul. Paderewskiego oraz sprawa pism do gminy i odpowiedzi na nie.

Kilka rzeczy w między czasie wyjaśniłam.

  1. ul. Paderewskiego - tu cały czas trwają rozmowy dotyczące wykupu działek newralgicznych, ze względu jednak na utajnienie rozmów, mogę jedynie powiedzieć, że idą one w dobrym kierunku. Na zebraniu padły pytania, co dalej z tą ulica, jak będą szły prace i co w sytuacji, gdyby gmina nie zdążyła z wod-kanem do końca roku. Projekt jest przygotowany i czeka na zgodę właścicieli. Tak więc inwestycji wod-kan nie powinno to zagrozić. Pozostałe inwestycje, czyli droga, dopiero po zakończeniu prac, czyli najwcześniej w przyszłym roku. Padło pytanie o własność drogi w jej szerokości. Po spotkaniu w Ref. Geodezji przekazuję, że nic się nie zmieniło i nadal gmina jest właścicielem paska ok. 2m, kolejnego 2m we władaniu. Kolejne pasy około 5, i 1.5m są w rękach prywatnych!! Nie ma mowy o tym, że gmina jest właścicielem niemal całej drogi, bo takie wątpliwości pojawiły się na zebraniu.

  2. Wod-kan, czyli terminy zakończenia. Kwartał Szymanowskiego-Paderewskiego-Chopina - na początku sierpnia powinny być zakończone prace ziemne W TYM odtworzenie stanu nawierzchni. Po tym czasie mamy około 1,5 miesiąca na dokumentację, sprawdzenie szczelności i możemy zacząć się przyłączać do rury. Kolejny kwartał, czyli Armii Poznań-Paderewskiego - zakończenie prac pod koniec roku. Kolejny kwartał Chopina, Szymanowskiego, Wiślana - podobnie. Sama ulica Paderewskiego - opisałam wyżej.

  3. Naprawa dróg - na podstawie informacji w ZWiK - drogi muszą być doprowadzone do stanu pierwotnego. Ponieważ inwestor zniszczył 30% dróg, musi je odtworzyć w całości, nie łatając po kawałku. Będzie to wyglądało tak: odtworzenie warstwy podbudowy na tych kawałkach, na których prace były robione, następnie położona pierwsza warstwa nawierzchni utwardzonej, zdjęcie W CAŁOŚCI warstwy ścieralnej, tej przez nas widocznej i położenie na całości nowej warstwy. Super:) Nie wiem, jak będzie wyglądała odbudowa tych dróg, które nawierzchni utwardzonej nie mają. Tu trzeba będzie pilnować.

  4. Pisma do urzędu: odpowiedzi nie dostałam, można jednak uznać, że dotarły one do gminy, ponieważ wyrównano Kościelną Drogę oraz Szymanowskiego:)) Nadal czekam na odpowiedzi na pozostałe pisma.

Śmietnik przy ul. Wiślana już stoi. Dzięki :smile:

Czy możesz wrzucić tutaj odpowiedzi na Twoje pisma?

Jak tylko zeskanuję. Nie mam skanera, urząd nie pozwolił;)

Nie zdążyłem zapytać na zebraniu: Czy są już jakieś projekty przebudowy Wiślanej?

Rozumiem że to sprawa mniej kontrowersyjna niż pozostałe braki w drogach, ale jak Wiślaną będą robić tak jak do tej pory to trzeba będzie kupić amfibię 4x4 — terenówka na kościelną, a potem płyniemy w wielkiej kałuży po wiślanej.

Trzeba przypilnować by nie spaprali do końca tej drogi zrobili odwodnienia i żeby nie robić chodnika kosztem robiąc dziury przy krawężniku. Więc jak na wstępie, czy coś wiadomo?

PS: Zrobiłem wątek dla Wiślanej: Odwodnienia + projekt przebudowy ul. Wiślanej

Przenoszę 2 wpisy do nowego tematu: Odwodnienia + projekt przebudowy ul. Wiślanej