Zacznę od truizmu

Opublikowany: http://www.mieszkancylomianek.pl/lomianki-chopina/zaczne-od-truizmu/
Zacznę od truizmu – Łomianki to dynamicznie rozwijająca się gmina. Na terenach jeszcze niedawno leżących odłogiem powstają osiedla, drogi, tereny rekreacji. Tak też dzieje się w sołectwie Łomianki Chopina. Zazwyczaj nowi mieszkańcy stają się wartością dodaną, ale potrzebna jest integracja. Do niedawna mieszkańcy chętnie uczestniczyli w imprezach integracyjnych organizowanych przez sołtysów, społeczników czy sąsiadów z najbliższej okolicy. Spontanicznie…

Może należy wybrać na sołtysa kogoś gruboskórnego, kto będzie bardziej odporny na rzeczywistość i wytrzyma do końca kadencji.

Przy okazji mam pytanie, co się stało z ławkami zakupionymi z funduszu sołeckiego, które stały przy Chopina przed budową drogi ?

Pozdrawiam,