Wyznawcy Szyszki


(witold_gawda) #1

Ulica Armii Poznań, 11 grudnia, rano. Mieszkańcy zaalarmowali nas, bo ich ulica nagle zmieniła się w porębę. Huk pił łańcuchowych, padające jedne po drugim wysokie drzewa. Pilarze tną je na krótkie odcinki i szybo wywożą. Zażądaliśmy okazania dokumentów uprawniających do takiej zmasowanej akcji. Wykonawca miał wszystko: pozwolenia, opinie, inwentaryzacje. Urząd Miasta wydał zgody, Urząd Miasta zlecił, Urząd zapłaci. Wizyta w Urzędzie potwierdza kompletny zestaw papierologii.


Ten temat jest powiązany ze źródłową dyskusją: http://dialoglomianki.pl/217-wyznawcy-szyszki.html

(Marek Mitros) #2

Mieszkańcy chcą ścieżek rowerowych. Autor tego artykułu powinien zastanowić się, czy ważniejsze są drzewa i ptaszki, czy ludzie. Moim zdaniem ważniejsi są ludzie. Lubię przyrodę, ale nie cierpię ekologów.