Wolontariusze w akcji

Kolejny numer gazetki przyjechał z niezawodnej drukarni w Hajnówce. Do akcji ruszają wolontariusze, by dostarczyć ją do Waszych domów. Pogada w grudniu bywa listopadowa albo lutowa, trudno ją przewidzieć. Mimo to gazetka trafi do adresatów. Jak zwykle, gmina podzielona jest na rejony, którymi opiekują się poszczególne osoby. Z praktyki wiemy ile gazetek potrzeba na każdy rejon. Najpierw więc kolporterzy odbierają przygotowane dla nich paczki z gazetkami. Są różnej wielkości, w zależności od tego, co kto może zrobić, na ile starcza mu sił i zdrowia. Przeciętnie rozniesienie 100 gazetek zajmuje godzinę. Tak więc przy każdym wydaniu potrzeba nam kilkudziesięciu roboczogodzin społecznej pracy kolporterów. To nie mało. Wszystkim naszym przyjaciołom, którzy robią to, nie oczekując niczego w zamian, serdecznie dziękujemy!


Ten temat jest powiązany ze źródłową dyskusją: http://dialoglomianki.pl/176-wolontariusze-w-akcji.html