Wnioski urzędu do Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie

3 marca wystąpiłem o udzielenie informacji publicznej:

Wnioski wysłane do Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie po 1 stycznia 2010 do dnia przygotowywania odpowiedzi na niniejszy wniosek.

Urząd po 17 dniach w piśmie datowanym o 3 dni wcześniej — chce się napisać typowe — poprosił o wyjaśnienia o co jakie informacje chodzi. Jednak potem zaskoczył bo odpowiedział już po 3 dniach, od doprecyzowania, że chodzi o pisma naszego urzędu (duh! :rolling_eyes:).

A poniżej efekt: 6 lat ciszy pomiędzy 2011 a 2017, przez 6 lat nasz urząd nie zrobił nic

  • 4 pisma które zostały wysłane przez nasz urząd po 30 września 2016
  • pisma z 2011 roku

Z tego można wnioskować, że urząd intensywnie zajął się tematem dopiero we wrześniu zeszłego roku. Mniej więcej w tym samym czasie jak mieszkańcy sami wzięli sprawy w swoje ręce. Zrobiliśmy to na tyle skutecznie, że zainteresowała się nami nawet telewizja