Wieści z powiatu

W dniu 15 marca 2016 r. odbyła się XII sesja Rady Powiatu. W sprawozdaniu
Zarządu Powiatu z działań Zarządu w okresie między sesjami dla radnych była informacja, iż Starosta z członkami zarządu z inicjatywy powiatu spotkał się w Domu Opieki Społecznej w Sadowej z burmistrzem Łomianek panem Dąbrowskim oraz przewodniczącym Rady Miejskiej w sprawie funkcjonowania Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Wojtyły w Łomiankach. Po rzeczowej rozmowie padły deklaracje z obu stron.

Burmistrz zadeklarował, iż gmina Łomianki przejmie rolę organu prowadzącego dla LO od września 2016 roku. Powiat będzie ponosił pełne koszty funkcjonowania LO przez okres dwóch najbliższych lat a po tym okresie przez kolejne 2 lata połowę dodatkowych kosztów funkcjonowania powyżej subwencji oświatowej. Subwencja oświatowa od września 2016 roku w pełnej wysokości miała być przekazywana gminie przez cały okres funkcjonowania LO. Wydawało się, że kryzys został zażegnany z korzyścią dla młodzieży. Gmina Łomianki miała w marcu podjąć stosowną uchwałę o przejęciu roli organu prowadzącego dla LO a powiat miał przygotować stosowne porozumienie w tej sprawie. Nic z tego!!! Do powiatu po miesiącu czasu od spotkania w Sadowej dotarło pismo z nową treścią porozumienia, z którego wynikało, iż powiat będzie ponosił koszty funkcjonowania LO przez wszystkie lata. Czyli nie 4 lata lecz i kolejne w niekreślonym czasie. Można zadać pytanie. Co się stało, że po uzgodnieniach nagle strona łomiankowska zmieniła reguły??. Rozmawiali chyba poważni ludzie?

Należy dodać, iż powiat miał czas do końca lutego aby podjąć uchwałę o likwidacji LO i zgłosić taki zamiar do Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Zatem gmina czekała do marca z odpowiedzią na porozumienie, aż powiatowi minie czas na zgłoszenie likwidacji LO a następnie wystąpiła do powiatu z nowymi roszczeniami. Co będzie dalej?. Wszyscy będą czekali na wrzesień i rekrutację uczniów.

Prawdopodobnie po takim zainteresowaniu gminy Łomianki sprawą uczniów LO okaże się, iż brak będzie chętnych do nauki w LO „bez perspektyw”. Władze gminy zrobiły wszystko aby zniechęcić kandydatów do aplikacji w Łomiankach. Wygra Warszawa!!

Dla porządku informacji z Obrad Rady Powiatu przypomnę, iż w 2016 roku planowane są dwie inwestycje powiatowe na terenie Łomianek. Pierwsza to przebudowa skrzyżowania ulicy Zachodniej z Wiślaną na rondo a druga to postawienie świateł na skrzyżowaniu ulicy Wiejskiej z ulicą Rolniczą. Prowadzącym zadanie jest Zarząd Dróg Powiatowych ale gmina Łomianki podjęła uchwały o dofinansowaniu zadań w 50% kosztów. Tak są rozliczane od wielu lat wszystkie zadania powiatowe realizowane na terenach na styku własności dróg powiatu z gminami powiatu. Co do zadania Wiślana/Zachodnia jest problem z akceptacją budowy ronda przez okolicznych mieszkańców. Sąsiedzi mieszkający obok ronda nie zgadzają się na jego budowę i zaskarżyli tryb postępowania powiatu do wojewody. Pomimo, iż na budowę ronda powiat ma pozwolenie na budowę tzw. ZRID, jednakże dyrekcja ZDP nie decyduje się na wszczęcie postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy robót do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia ze strony wojewody.

Drugie zadanie polegające na postawieniu świateł na skrzyżowaniu Wiejska/Rolnicza jest w dużo lepszej sytuacji. Rozstrzygnięty został przetarg na Wykonawcę i wszystko wskazuje na to, iż w marcu bądź na początku kwietnia zostanie podpisana umowa na roboty. Zatem, wkrótce rozpoczną się prace budowlane, które potrwają około 2 miesięcy. Dodatkowo powiat w 2016 roku na części ulicy Wiślanej przy skrzyżowaniu z ulicą Kolejową ułoży nową nakładkę asfaltową. Przetarg na te roboty ma być ogłoszony w maju.

z poważaniem Wiesław Pszczółkowski – radny powiatu warszawskiego zachodniego

1 polubienie

Czy można gdzieś zobaczyć projekt tego ronda?

Czy ta odpowiedź została gdzieś opublikowana?