VII sesja Rady Miejskiej w Łomiankach

Zapraszam 4 marca 2019 (poniedziałek) o godzinie 16:00 do auli widowiskowej Integracyjnego Centrum Dydaktyczno Sportowego w Łomiankach przy ul. Staszica 2 na sesję Rady Miejskiej w Łomiankach.

W załączeniu przesyłam materiały na sesję:

http://lomianki.esesja.pl/posiedzenie/cab9f4db-0eb0-4

Dobre wytłumaczenie problemu śmieci:

5 posts were merged into an existing topic: Nowe organy w Łomiankach