Trenujemy Straż Miejską w realizacji prawa do informacji publicznych

W związku z pewnymi moimi wątpliwościami co do rzetelności realizacji swoich zadań przez Straż Miejską, postanowiłem sprawdzić jak owe zadania zostały sformułowane w jakimś dokumencie założycielskim.

Ciężko go było zlokalizować w internecie więc postanowiłem wystąpić o niego z wnioskiem bezpośrednio do straży, w końcu powinni go mieć pod ręką a wszyscy funkcjonariusze jego zapisy znać na pamięć ;). Jakże się myliłem :frowning:

15 maja wysłałem taki wniosek na adres straży straz.miejska@lomianki.pl:

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej wnoszę o udostępnienie następującej informacji:

  1. Statut lub inny dokument na podstawie którego została powołana Straż Miejska w Łomiankach.
  1. Uchwały, zarządzenia, decyzje lub inne akty prawne regulujące działanie Straży Miejskiej w Łomiankach.

Proszę o udostępnienie informacji publicznej w formie plików komputerowych na adres e-mail: <tutaj mój email>

Odpowiedź — a raczej, informację żebym sobie wnioskował gdzie indziej — uzyskałem 14 czerwca:

W odpowiedzi na Pana wiadomość e-mail uprzejmie informuję, iż zwierzchnikiem Straży Miejskiej w Łomiankach jest Burmistrz Łomianek Pan Tomasz Dąbrowski. Z uwagi na powyższe bardzo prosimy o zwrócenie się z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej do Urzędu Miejskiego w Łomiankach, sekretariat tel. 22 768-63-01, e-mail: anna.chudzik-wolny@lomianki.pl, bądź bezpośrednio do Burmistrza e-mail: burmistrz@lomianki.pl.

Z poważaniem, Agnieszka Godyń z-ca komendanta Straży Miejskiej w Łomiankach

Miesiąc na odpowiedź to trochę długo, mam nadzieję, że straż szybciej reaguje na zgłoszenia :wink: telefoniczne.

Ponieważ jestem cierpliwy — czasem złośliwy, ale cierpliwy :wink: — i przy okazji uzyskiwania informacji lubię by urzędnicy nauczyli się poprawnie realizować nasze prawo do informacji, nie skierowałem sprawy do WSA tylko odpowiedziałem:

Dziękuję za wiadomość, jednak nie skorzystam z zaproponowanej ścieżki.

Nie wiem czy pańśtwa wiadomość traktować, jako informację o braku posiadania wnioskowanych informacji — co by było bardzo zaskakujące, bo jak moglibyście państwo wiedzieć co należy do pańśtwa obowiązków, a czego nie powinniście robić. Czy interpretować tą wiadomość jako odmowę udzielenia informacji, jednak w takim przypadku poproszę by została ona wydana w formie decyzji, od której będzie można się zgodnie z przepisami odwołać.

W związku z powyższym ponownie proszę państwa o udzielenie informacji publicznych zgodnie z wnioskiem z 15 maja.

Proszę także o pośpiech, bo zgodnie przepisami przekroczyli już państwo czas na udzielenie odpowiedzi i dalsza zwłoka może skutkować skargą do WSA.

Tym razem po tygodniu otrzymałem odpowiedź:

uprzejmie informuję, iż w dniu dzisiejszym tj. 21.06.2016r. Pana wniosek został przekazany do Biura Rady Miejskiej Urzędu Miejskiego w Łomiankach, które jest kompetentnym referatem do udzielenia Panu odpowiedzi.

Z poważaniem,
Agnieszka Godyń
z-ca komendanta Straży Miejskiej w Łomiankach

Tak lepiej, ale nadal zaskakujące jest to, że Straż Miejska nie ma pod ręką swojego statutu!

W końcu 24 czerwca urząd miejski przekazał mi skany uchwały i zarządzenia z września i października 1991r.

https://drive.google.com/open?id=0BwKN5tZMRAwReXJJcWk3Q2l1WXRzXzR0dXotYzFudkl2ZmJF&

https://drive.google.com/open?id=0BwKN5tZMRAwRWmZ2c2x3VnlONGI5SmFVU3hfaU4tOHFTU0dV&

https://drive.google.com/open?id=0BwKN5tZMRAwRY0twMFZPRUVGZHFUYm43Y0Fnd3JIRlMta2NF&