Teatr marionetek

Komisja statutowa Rady Miejskiej wyciągnęła wnioski z naszych uwag. Brawo! Kłopot w tym, jakie znalazła rozwiązanie. Posiedzenie trwało już nie 15 min a godzinę i omówiono wszystkie paragrafy stosownego załącznika do Statutu.


Ten temat jest powiązany ze źródłową dyskusją: http://dialoglomianki.pl/181-teatr-marionetek.html