Sukces łomiankowskich projektów

Akcja Łomianki Lokalnie, o której pisaliśmy wcześniej, przyniosła efekty. Trzy projekty z Łomianek dotarły do finału konkursu Mazowsze Lokalnie organizowanego przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Końcowa kwalifikacja miała formę prezentacji przed jedną z 7 lokalnych komisji. Nasze projekty wystąpiły przed dwoma komisjami zlokalizowanymi w Warszawie.Dwa z nich zajęły pierwsze miejsca w swoich komisjach:
„Dialog tablic – tablice Dialogu” – najwyższa lokata w komisji W1
Projekt wystawienniczy (nazwę projektu autorzy chcą zachować w tajemnicy, do czasu jego realizacji) – pierwsze miejsce w komisji W2
Bardzo wysoką pozycję w komisji W2 (zaledwie o 0,8 pkt. mniej) uzyskał projekt Łomiankowskiej Grupy Biegowej.


Ten temat jest powiązany ze źródłową dyskusją: http://dialoglomianki.pl/120-sukces-lomiankowskich-projektow.html