Sprostowanie do: Dlaczego opozycja musi kłamać?! z GŁ115

Sprostowanie do artykułu pt. “Dlaczego opozycja musi kłamać?!” z Gazeta Łomiankowska.pl” Nr 115 w dniu 27.01.2017 r.

Wrzucam tutaj jako przykład, dzięki @marcin_etienne za pomoc merytoryczną :slight_smile:


Na podstawie art. 31a oraz art.32 Ustawy z dnia 26 stycznia 1984 roku Prawo Prasowe Dz.U. z 1984 r. Nr 5, poz.24 ze zmianami, wnoszę o opublikowanie załączonego tekstu sprostowania do artykułu p. Piotra Rusieckiego pt. „Dlaczego opozycja musi kłamać?!”, opublikowanego w Państwa biuletynie „Gazeta Łomiankowska.pl” Nr 115 w dniu 27.01.2017 r.

Sprostowanie dotyczy poniższego tekstu:

„Dostęp do informacji publicznej jest w gminie notorycznie opóźniany. Ponadto Urząd wprowadza w błąd obywateli przekazując niekompletną informację, zatajając niewygodne dokumenty. Przygotowywana jest skarga do wojewody.”

Opozycja znalazła kolejny sposób na paraliżowanie prac urzędu. Robi to m.in. poprzez składanie znacznej liczby wniosków o dostęp do informacji publicznej. W 2016 roku takich wniosków złożono w sumie 163, a w pierwsze 2 tygodnie stycznia br. – 10. Urząd odpowiada na wszystkie w terminach zgodnie z obowiązującym prawem. Pomimo tego są osoby, którym zależy na udowadnianiu swoich racji przed sądem. Gmina nie wprowadza nikogo w błąd. Pytania opozycji są jednak tak czasem formułowane, że odpowiedzi na nie mogą być niejednoznaczne.

Tekst ten zawiera oczywiste błędy co do faktów. Trudno jest uznać 10 wniosków mieszkańców za próbę paraliżu urzędu, gdy w tym samym czasie urząd bez wniosków mieszkańców musiał opublikować blisko 180 informacji publicznych w Biuletynie Informacji Publicznych. Ponadto tzw. “terminowa odpowiedź”, tj. pismo urzędu do wnioskodawcy wysłane w terminie 2 tygodni, nie jest równoważna udzieleniu informacji lub wypełnieniu obowiązków wynikających z ustawy o dostępnie informacji publicznych.

Dlatego też, w związku z zawartymi w tekście poważnymi błędami faktycznymi, zwracam się o sprostowanie tekstu.

Tekst sprostowania:

W związku z nieprawdziwymi informacjami zamieszczonymi przez p. Piotra Rusieckiego w biuletynie „Gazeta Łomiankowska.pl”, Nr 115 informuję, iż burmistrz Łomianek stosunkowo często wydaje decyzje odmowy udzielenia informacji lub umorzenia postępowania. W moim przypadku burmistrz na 8 wniosków złożonych w ostatnich miesiącach tylko w połowie przypadków udzielił informacji, w innych przypadkach odmówił udzielenia informacji lub umorzył postępowanie: RKA.1431.149.2016, RKA.1431.119.2016, RKA.1431.163.2016, RKA.1431.2.2017.

Z braku czasu, nie zawsze dochodzę swoich praw przed sądem, jednak moje stanowisko nt. bezprawnego działania burmistrza zostało podzielone w wyrokach Sądu Administracyjnego (II SAB/Wa 419/14) oraz Samorządowego Kolegium Odwoławczego (KOA/4610/Pi/16), które zmusiły burmistrza do udzielenia informacji. Wszystkie swoje wnioski, sposób ich rozpatrzenia przez burmistrza oraz wyroki publikuję pod adresem: http://forum.lomianki.org/c/ip.

Dodatkowo trudno jest uznać 10 wniosków (w tym 2 moje) za paraliż urzędu, gdy w tym samym czasie, urząd bez wniosków mieszkańców musiał opublikować blisko 180 informacji publicznych w BIP.

:+1:

W dniu 28 lutego 2017 12:34 użytkownik Janusz Skonieczny <forum@lomianki.org