Sprostowanie "Dlaczego opozycja musi kłamać?!"

Poniżej odpowiedź red. Zielke na złożony przeze mnie wniosek o sprostowanie. Zbyt mało znam się na prawie prasowym, stąd na razie nie zamierzam zakładać sprawy sądowej. Ale jeśli ktoś zna osobę, znawcę tematu, która zechce na zasadzie access fee puścić z moją pomocą łomiankowski periodyk w skarpetach to absolutnie staję w pierwszym szeregu… :slight_smile:

Póki co pokoresponduję sobie z redaktor, bo ciekaw jestem, czy mi to może nie w ramach sprostowania, ale zwykłej polemiki mogą opublikować. A jeśli nie to dlaczego nie itd…

Odmowa_publikacji_sprostowania.pdf (230,6 KB)

1 polubienie

No to ma Pan eksperymentu ciąg dalszy zapewniony. Odmowa, to zawsze jakaś decyzja. Nie, bo nie. - A dlaczego ? - A dlatego…

Panie Sołtysie, zastanówmy się, czy powinien Pan szukać prawnika, czy jakiegoś specjalisty w zupełnie innej dyscyplinie nauk, a to w celu udzielenia pomocy tutejszym decydentom.

Pozdrowienia MMK

1 polubienie

Art. 31a. (39) 1. Na wniosek zainteresowanej osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, redaktor naczelny właściwego dziennika lub czasopisma jest obowiązany opublikować bezpłatnie rzeczowe i odnoszące się do faktów sprostowanie nieścisłej lub nieprawdziwej wiadomości zawartej w materiale prasowym. 2. Uprawnienie do wystąpienia z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, przysługuje także osobie najbliższej zmarłego, w rozumieniu art. 115 § 11 Kodeksu karnego, oraz następcy prawnemu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej, o której mowa w ust. 1. 3. Sprostowanie powinno zostać nadane w placówce pocztowej operatora pocztowego lub złożone w siedzibie odpowiedniej redakcji, na piśmie w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia opublikowania materiału prasowego. 4. Sprostowanie powinno zawierać podpis wnioskodawcy, jego imię i nazwisko lub nazwę oraz adres korespondencyjny. 5. Adres korespondencyjny wnioskodawcy może zostać zastrzeżony tylko do wiadomości redakcji, a w przypadku gdy materiał prasowy będący przedmiotem sprostowania dotyczy działalności związanej z używanym przez osobę fizyczną pseudonimem, może ona zastrzec także imię i nazwisko tylko do wiadomości redakcji. 6. Tekst sprostowania nie może przekraczać dwukrotnej objętości fragmentu materiału prasowego, którego dotyczy, ani zajmować więcej niż dwukrotność czasu antenowego, jaki zajmował dany fragment przekazu. 7. Sprostowanie powinno być sporządzone w języku polskim lub w języku, w którym opublikowany został materiał prasowy będący przedmiotem sprostowania.

Dodatkowo Redaktor naczelna zarzuca nierzeczowość i nieodnoszenie się do faktów, a także to, iż ten tekst nie dotyczy Pana.

Na gruncie przepisów radzę o złożenie polemiki w formie po prostu normalnego wniosku o sprostowanie, który zadośćuczyni wymogom przewidzianym w przepisie powyżej.

To jest już niemożliwe. Upłynął czas na złożenie sprostowania.

Brak jednoznacznych przepisów uniemożliwia niestety w tym przypadku skuteczne wyegzekwowanie prawa. Pozostaje mi jedynie ponękanie nieco redaktor pismami zawierającymi luźne rozważania na temat dostępności łomiankowskiej dla zwykłego mieszkańca, który utrzymuje z podatków gazetę. Oczywiście korespondencję opublikuję.

Ciekaw jestem, czy ktoś zażądał jeszcze odpowiedzi na piśmie na odmowę sprostowania? Warto zażądać pisemnej odmowy.

napisał:

Odmowa sprostowania: 20170310_Odmowa_sprostowania.pdf (203,2 KB)

No to zaczynamy…

Na dobry początek 2 pisma: 20170327_Odpowiedz_na_odmowe_sprostowanie.pdf (170,3 KB) 20170327_Zielke_Kto_Moze.pdf (225,2 KB)

Widzę tutaj wniosek o udostępnienie informacji publicznej - zobaczymy jak z tym sobie poradzi KMŁ. Może mają inne standardy. :wink:

Najwyraźniej mają inne standardy. Nie otrzymałem do dnia dzisiejszego, pomimo niedotrzymanych terminów, żadnej odpowiedzi.

Zatem kontynuuję swoją krucjatę: Pismo do Prezesa KMŁ: 20170413_Interwencja_Prezes_KML.pdf (224,8 KB) Interpelacja do burmistrza: 20170419_Interpelacja_Gazeta.pdf (158,2 KB)

Zeźliłem się i obok “szczypania” Urzędu szukam możliwości prawnych załatwienia sprawy. Mail do kancelarii prawnych: Gmail - Prośba o wskazanie możliwości skutecznego dochodzenia prawa.pdf (314,1 KB)

Przy okazji prośba do Was o informację, kto z Was jeszcze złożył wniosek do redakcji o sprostowanie. Prześlijcie mi proszę (marcin.etienne@gmail.com) skanu złożonego pisma oraz odpowiedzi (jeśli odpowiedź nie przyszła proszę o taką informację).

Panie Sołtysie, dziś jest dyżur mec Jarosława Kaczyńskiego. Może wpadnie Pan około godz 18 ?? Pozdrawiam, MMK

W dniu 2017-04-19 14:31:32 użytkownik marcin_etienne forum@lomianki.org napisał:

marcin_etienne Radny Miasta i Gminy Łomianki 19 Kwiecień Najwyraźniej mają inne standardy. Nie otrzymałem do dnia dzisiejszego, pomimo niedotrzymanych terminów, żadnej odpowiedzi. Zatem kontynuuję swoją krucjatę: Pismo do Prezesa KMŁ: 20170413_Interwencja_Prezes_KML.pdf (224,8 KB) Interpelacja do burmistrza: 20170419_Interpelacja_Gazeta.pdf (158,2 KB) Zeźliłem się i obok “szczypania” Urzędu szukam możliwości prawnych załatwienia sprawy. Mail do kancelarii prawnych: Gmail - Prośba o wskazanie możliwości skutecznego dochodzenia prawa.pdf (314,1 KB) Przy okazji prośba do Was o informację, kto z Was jeszcze złożył wniosek do redakcji o sprostowanie. Prześlijcie mi proszę (marcin.etienne@gmail.com) skanu złożonego pisma oraz odpowiedzi (jeśli odpowiedź nie przyszła proszę o taką informację). Visit Topic or reply to this email to respond. You are receiving this because you enabled mailing list mode. To unsubscribe from these emails, click here.

Może ma długą listę interesantów. Pogadam z Agnieszką. Jeśli miałby mieć przestój to wpadnę. Dzięki za cynk! :slight_smile:

W dniu 19 kwietnia 2017 14:49 użytkownik maciej_krogulec <forum@lomianki.org

@marcin_etienne Czy coś się “ruszyło” w temacie Gazety Łomiankowskiej?

Nie otrzymałem żadnej odpowiedzi ani od nich, ani od naszych. Prosiłem o nadesłanie kopii sprostowań. Mało, co… mogę :confused:

napisał: