Społeczne uwagi do ustaw

Aktywiści miejscy z całego kraju uzgodnili swoje stanowisko w sprawie poselskiego projektu zmieniającego ustawy samorządowe. Podobnie jak w przypadku naszych lokalnych opinii, także i ta ogólnopolska jest w części pozytywna, a w innych kwestiach krytyczna. Krytyka dotyczy głównie uregulowań dotyczących wyborów, do których nasz poprzedni artykuł się nie odnosił.


Ten temat jest powiązany ze źródłową dyskusją: http://dialoglomianki.pl/216-spoleczne-uwagi-do-ustaw.html