Siłownia pod chmurką

Na zebraniu Zarządu Osiedla w dniu 29 stycznia br. podjęliśmy uchwałę o zgłoszeniu do Urzędu Miasta o zagospodarowanie wąskiego kawałka trawnika przy parkingu ICDS poprzez zamontowanie tam kilku urządzeń do ćwiczeń, jak np. ławeczka, drążki do podciągania, może twister. Moim cichym marzeniem byłoby poszerzenie w przyszłości tego kawałka o zatoczkę parkingową… Przygotowałam projekt wniosku, który został zatwierdzony przez członków Rady Osiedla i przesłałam Przewodniczącemu Zarządu do podpisu.

1 polubienie

I jaka była reakcja Przewodniczącego? Zaciekawiła mnie sytuacja w Waszym Zarządzie…

Do dnia dzisiejszego nie dał nam tego dokumentu do podpisu. Stwierdził tylko że rozmawiał w tej sprawie z burmistrzami.