Sąd Najwyższy przegrał w NSA sprawę w temacie udostępnienia informacji publicznych

SN nie chciał udostępnić umów zawieranych z prywatnymi firmami, twierdząc że to nie są informacje publiczne. Jest to ciekawy przypadek do analizy i lektury orzeczeń na bazie których strony argumentowały swoje stanowiska.

PS. Podobnie postępuje Komunikacja Miejska Łomianki, twierdząc że sprawy związane z wydawaniem Gazety Łomiankowskiej, nie są sprawami publicznymi.