Rekordowe inwestycje - Brawo My!

Opublikowany: Rekordowe inwestycje - Brawo My! | Mieszkańcy Łomianek
Mieszkańcy Łomianek dziękują za wszystkie działania na rzecz rozwoju Łomianek. Jednym z nich jest znaczący przypływ środków do budżetu gminy od nas samych bo uzyskiwanych z naszych PIT, CIT i podatków od nieruchomości. Niezaprzeczalnym jest także fakt i trudno tego nie zauważyć, że w ostatnim czasie powstało wiele inwestycji na terenie gminy: nowa szkoła, przedszkole,…

Trudno się pogodzić z faktem ile inwestycji nie zostało - a mogłoby zostać wykonanych do tej pory, gdyby były wykonywane przez urzędników wszystkie uchwały Rady Miejskiej podczas pierwszej kadencji p.Dąbrowskiego. No i moglibyśmy dzisiaj jeździć spokojnie do Warszawy bezkolizyjnym wjazdem Kościelnej Drogi na Kolejową…