Refleksje o zarządzaniu gminą na marginesie konferencji „Od diagnozy do strategii – model planowania rozwoju usług publicznych”

10 grudnia odbyła się konferencja, podczas której omawiano wnioski z tego realizowanego z wykorzystaniem środków unijnych projektu. Wystąpienia prelegentów nasunęły szereg refleksji. Wydają się one ciekawsze niż samo podsumowanie projektu.


Ten temat jest powiązany ze źródłową dyskusją: http://dialoglomianki.pl/88-refleksje-o-zarzadzaniu-gmina-na-marginesie-konferencji-od-diagnozy-do-strategii-model-planowania-rozwoju-uslug-publicznych.html