Raport z monitoringu KMŁ przez siecobywatelska.pl


(Janusz Skonieczny) #1

Monitoring Spółek Komunalnych to działanie prowadzone przez mieszkanki i mieszkańców kilkunastu polskich gmin. Uczestnicy i uczestniczki monitoringu kierowali się zasadami obiektywności, jawności, rzetelności i dobra wspólnego, zgodnie z „Kartą zasad organizacji monitorujących administrację publiczną”.

http://spolki.siecobywatelska.pl/raport.php?gmina=Lomianki_KML&ankieta=0

http://spolki.siecobywatelska.pl/raport.php?gmina=Lomianki_KML


Sąd Najwyższy przegrał w NSA sprawę w temacie udostępnienia informacji publicznych