Prawda, która służy nieprawdzie

Ilekroć w oficjalnej gazecie głos zabiera wiceburmistrz, większość osób jest wzburzona a wielu czuje się dotkniętych.


Ten temat jest powiązany ze źródłową dyskusją: http://dialoglomianki.pl/129-prawda-ktora-sluzy-nieprawdzie.html