Powódź w Łomiankach

Opublikowany: Powódź w Łomiankach | Mieszkańcy Łomianek
W roku 2011 burmistrz Tomasz Dąbrowski (kandydat na posła z listy PiS) przekazał Wojewódzkiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych (WZMiUW) dokumentację techniczną przebudowy wału przeciwpowodziowego. Koszt dokumentacji wyniósł 400 tys. zł i sfinansowany był przez gminę Łomianki na mocy porozumienia podpisanego przez WZMiUW i poprzedniego burmistrza Wiesława Pszczółkowskiego. Obecne władze Łomianek zapewniały, że wkrótce rozpocznie się…

1 polubienie