Powiatowy networking

Powiat i Towarzystwo Amicus zaprosili do Julinka organizacje pozarządowe. Celem spotkania było wzajemne poznanie się i nawiązanie kontaktów między stowarzyszeniami i fundacjami z terenu powiatu warszawskiego zachodniego. Największą część spotkania zajęła prezentacja poszczególnych uczestników. Dzięki temu poznaliśmy wiele organizacji o mniej lub bardziej podobnym do nas profilu. Większość z nich skoncentrowana jest na wyspecjalizowanej działalności, jak sport, seniorzy, niepełnosprawni czy kultura. Sporo organizacji zajmuje się też pielęgnowaniem tradycji, przypominaniem historii itp. Organizacji, które, podobnie jak Dialog, stawiają sobie za cel animowanie aktywności mieszkańców, budowanie społeczeństwa obywatelskiego i wspieranie inicjatyw oddolnych, jest w powiecie niewiele. Będziemy się starali wspierać je i zachęcać innych do podobnych działań.


Ten temat jest powiązany ze źródłową dyskusją: http://dialoglomianki.pl/119-powiatowy-networking.html