Plany dotyczące sieci wod-kan (2018-23)

Opublikowany: Plany dotyczące sieci wod-kan (2018-23) | Mieszkańcy Łomianek
W latach 2011–2013 udało się pozyskać blisko 50 milionów złotych z funduszy europejskich i rozpocząć na dużą skalę rozbudowę infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej. Złożone przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach jako Beneficjenta dokumentacje o dofinansowanie zakładały budowę 69 kilometrów sieci kanalizacyjnej i 62 kilometrów sieci wodociągowej. Zapewniam, że MIESZKAŃCY ŁOMIANEK dalej będą rozwijać sieć…