O wyższe standardy w Łomiankach

Urząd rozpoczął konsultacje dotyczące zasad współpracy z organizacjami pozarządowymi. Część z Was była na spotkaniu konsultacyjnym w poniedziałek. Dla tych, którzy nie byli - skrót zgłoszonych uwag:

  1. doprecyzować nieodpłatny dostęp NGO do pomieszczeń gminy i spółek gminnych.

  2. podobnie z dostępem do Gazety Łomiankowskiej i tablic ogłoszeniowych

  3. bardziej szczegółowa informacja na BIP o wynikach konkursu, powodach odrzucenia itp.

  4. wniosek o wpisanie zasady, że większość komisji stanowić mają osoby wskazane przez NGO

  5. wniosek by wprowadzić ocenę punktową ze z góry znanymi zasadami punktacji

  6. propozycja by każdy wniosek konkursowy oceniało dwóch ekspertów z wyłonionej w oddzielnym konkursie organizacji gwarantującej niezależność

  7. pewnie były też inne (wnioskodawców przepraszam).

Dalsze wnioski organizacje pozarządowe (tylko rejestrowe) mogą składać do poniedziałku. W ich przygotowaniu zgodził się nam pomóc Zbigniew Wejcman ze Stowarzyszenia BORIS, które specjalizuje się w takich sprawach.

Wszystkich tych, którym bliska jest idea zwiękrzenia przejrzystości i wiarygodności konkursów grantowych zapraszam w czwartek 12 b.m. o godz 19:00 do Lemon Tree (ul. Zachodnia 38). Nie zapraszam tych, którzy z obecnego stanu rzeczy są zadowoleni.