O kategorii Dialog

DIALOG powstał jako kontynuacja wielu oddolnych inicjatyw, które miały miejsce w Łomiankach.

Celem naszych działań w ramach tej inicjatywy było przeciwstawienie się nadmiernemu wpływowi na rozwój naszego miasta jaki wywierają grupy spekulantów nieruchomości i deweloperów oraz promowanie myślenia w kategoriach dobra wspólnego. Bezpośrednim poprzednikiem była inicjatywa Wspólna Przestrzeń.

Inicjatywą podczas, której powstała koncepcja DIALOGU były Spotkania Pozytywnie Zakręconych. Ta nieformalna grupa wyzwala tyle pozytywnej energii i promieniuje pomysłami, że musiało tam powstać także to wielkie zamierzenie.

Wiele spośród nas działa lub sympatyzuje z jednym z najstarszych i niezwykle zasłużonych stowarzyszeń Nasze Łomianki. Wiele nauczyliśmy się z historii zmagań tego stowarzyszenia z prowincjonalnością i brakiem wizji jakie prześladuje od wielu kadencji nasze miasto.

Część z nas działa w Forum Sołtysów i Przewodniczących .Aktywność tej inicjatywy na rzecz wzmocnienia roli najniższego szczebla samorządowego uważamy za kluczowe dla obywatelskiej kontroli nad poczynaniami władzy.

http://www.DialogLomianki.pl