Nowy model współpracy z organizacjami pozarządowymi

Powiat Warszawski Zachodni uruchamia nowy model współpracy z organizacjami pozarządowymi. W związku tym przedsięwzięciem na poniedziałek 12 stycznia zaproszono do Starostwa przedstawicieli organizacji. Tematem było pozyskiwanie finansowania oraz informacja o konkursach ogłaszanych w najbliższym czasie.


Ten temat jest powiązany ze źródłową dyskusją: http://dialoglomianki.pl/97-nowy-model-wspolpracy-z-organizacjami-pozarzadowymi.html