Niemała obwodnica


(witold_gawda) #1

Historia pewnej drogi, która wcale nie musiała prowadzić pod górę


Ten temat jest powiązany ze źródłową dyskusją: http://dialoglomianki.pl/209-niemala-obwodnica.html