Nie dla zniszczenia zagajnika przy os. Naturalis oraz budowie drugiego stadionu

PROTEST!!!

Szanowni Państwo!

Protestujemy przeciwko decyzji Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Łomianki Centrum”, w której zaprojektowana jest droga w bezpośrednim sąsiedztwie naszego osiedla (Uchwała Nr L V/414/2010).

Chcemy zwrócić uwagę, że gmina Łomianki dąży do likwidacji obecnie istniejącej drogi, widocznej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na działce 769. Droga ta, została fizycznie wybudowana, a w dodatku jest prawnie usankcjonowana. Budowa nowej drogi w odległości kilkudziesięciu metrów, za kilkaset tysięcy złotych, jest nieuzasadniona. Jest to niepotrzebne wydawania publicznych pieniędzy na inwestycję, która nie jest potrzebna w tym miejscu. Jeżeli jedna z dróg ma zostać zlikwidowana w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego, niech zostanie zlikwidowana na działce 1005/1 i 1343/4.

Powodów naszego protestu jest wiele:

‐ istnieje już ulica na działce 769; ulicę tą można zmodernizować, a co istotne, jest ona prawnie usankcjonowana w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego;

‐ wytyczenie i budowa nowej ulicy wzdłuż naszego ogrodzenia – działki nr. 1005/1 i 1343/4 to zniszczenie środowiska naturalnego – wycięcie co najmniej 170 zinwentaryzowanych drzew, niszczenie naturalnych siedlisk dla małych zwierząt, ptaków i owadów. Oznacza to również likwidację naturalnego korytarza ekologicznego i cieku wodnego. W przyszłości może to spowodować problemy wokół naszego osiedla (np. w razie podniesienia wód gruntowych i zalania garaży podziemnych);

‐ zniszczenie naturalnego zbiornika wodnego;

‐ zniszczenie naturalnej bariery ciszy pomiędzy Osiedlem „Naturalis”, a projektowanym stadionem.

Dodatkowo, chcemy również zaprotestować przeciwko budowie stadionu na działkach 769 i 770 – które do tej pory były wykorzystywane przez cyrk i wesołe miasteczko. Stadion sportowy ligowy będzie uciążliwy dla okolicznych mieszkańców ze względu na wzmożony ruch, hałas, niezdyscyplinowanych kibiców lub innych gości. Zmniejszy to nasze bezpieczeństwo.

Problem stadionu poruszałem na grupie Łomianki, niestety tylko niewielka grupa ludzi widzi bezsens tej inwestycji w jej obecnym kształcie.

Trzeba by mieszkańcy odpowiedzieli na pytanie, jakiego wsparcia rekreacji i sportu życzą sobie z naszych wspólnych pieniędzy? Czy priorytetem są masowe imprezy sportowe z całą kibicowską subkulturą, czy ogólnodostępna infrastruktura sportowa w osiedlach i sołectwach?

2 polubienia

Rozporzadzenie Wojewody Maz z lutego 2007 o Warszawskim Obszarze krajobrazu Chronionego (plan zagospod. Lomianek powstal 3 lata pozniej), strona 3 dokumentu pdf, paragraf 6.1 mowi o zakazach w sterefie zwyklej (strefa 3), czyli tu gdzie gmina planuje swoje inwestycje. Godne uwagi zwlaszcza punkty: 2, 3, 5, 6, 7 (czyli prawie wszystkie zakazy!).

http://www.siskom.waw.pl/komunikacja/kolej/LK7/lk7_ros_2011-05_zal8_10_pozostale.pdf

Plan miejscowy

http://www.lomianki.pl/lomianki2/media/2011/03/3111__om_centr_t.pdf

Rysunek planu miejscowego

http://www.lomianki.pl/lomianki2/media/2011/06/3112__om_cent_rys.pdf

1 polubienie

Śmiem twierdzić, że aktualny stadion w zupełności wystarcza do uprawiania sportu przez KS Łomianki. Jeśli problemem jest brak szatni i skromne zaplecze socjalne, to na działce obok stadionu jest dość miejsca by wybudować takie zaplecze, jeśli w Dąbrowie można było na tak małej działce wybudować szkołę, to istniejąca działka koło bazarku z powodzeniem sprosta potrzebom 22 piłkarzy :stuck_out_tongue_winking_eye:

1 polubienie

Tu chyba chodzi o aspiracje… Wydaje mi się że są pewne wymagania PZPN dotyczące parametrów stadionów do rozgrywek ligowych, a Łomianki aspiracje mają bardzo wysokie… To nie może być boisko wielofunkcyjne, na stadionie piłkarskim np. nie może być bieżni.

1 polubienie

Przykładowy wniosek pokazujący koszty utrzymania prywatnego klubu sportowego KS Łomianki.

https://drive.google.com/file/d/0B8mRBZ7XdVRLZmhnMGU2V29HMmM/view?usp=drive_web