Nasza Kościelna Droga


(system) #1

Opublikowany: Nasza Kościelna Droga | Mieszkańcy Łomianek
Planowana inwestycja Mała Obwodnica śladem Kościelnej Drogi forsowana przez władze Łomianek, drastycznie zaburzy istniejący układ funkcjonalny w tej części gminy – z jednej strony wprowadzając intensywny ruch z Czosnowa i okolic w cenne przyrodniczo tereny o dużych walorach rekreacyjnych, w innym miejscu zaś istotnie zakłóci życie mieszkańców już powstałych osiedli, liczących na drogę o wyłącznie…