Młodzieżowa Rada Miejska

Trochę jestem zaskoczony odzewem na wzmiankę o Młodzieżowej Radzie Miejskiej z programu Mieszkańców Łomianek:

5.14 Powołamy Młodzieżową Radę Miasta i powierzymy jej dysponowanie środkami na wspieranie projektów realizowanych przez młodzież.

https://www.facebook.com/groups/lomianki/permalink/2368701949813585/

Ponieważ jest wiele pytań postanowiłem przenieść dyskusję tutaj z facebooka, gdzie by zginęła w gąszczu innych tematów, tutaj mamy szansę wspólnie wypracować coś po czym zostanie ślad.

@anon15120247 podrzucił mi dokumenty pozostałe po podobnej inicjatywie z przed paru lat, nie musi to być baza dla naszej uchwały i mile widziane są inne przykłady, nawet takie z za granicy.

Tymczasem możecie rzucić okiem na projekt uchwały i możemy go wspólnie zmieniać. Przyznam że jeszcze nie miałem czasu by się z nim samemu zapoznać, ale ufam @anon15120247, że to rzetelny kawałek roboty.

  1. Czym według was powinna zajmować się Młodzieżowa Rada Miejska?
  2. Jakie powinna mieć kompetencje i ograniczenia?
  3. Czym dysponować i jak powinna być wybierana?

W ramach uzupełnienia dodam, że projekt został stworzony przeze mnie oraz moich znajomych w okresie naszej nauki w liceum (parę lat temu), stąd niekoniecznie musi być to dzieło sztuki legislacyjnej, ale na pewno stanowić może bazę do wyjścia do innego projektu statutu.

Wtedy przyświecało nam żeby młodzieżowa rada miała realne kompetencje, a nie była wyłącznie kwiatkiem do kożucha. :wink:

Edit: Mając chwilę odpowiem z perspektywy czasu na zadane pytania:

  1. MRM (albo też MRŁ - Młodzieżowa Rada Łomianek) powinna służyć aktywizowaniu politycznym młodzieży, ich edukacji politycznej - odpowiedzialności, znaczeniu konsensusu i dyskusji przy podejmowaniu decyzji. Pomysł przyznania MRŁ środków jest ciekawy, ale IMHO proces inwestycyjny powinien wyglądać w ten sposób, że MRŁ przygotowuje portfel inicjatyw do wdrożenia, który przedstawia w komisjach i na posiedzeniu Rady Miejskiej, gdzie uzasadnia, odpowiada na pytania innych radnych i w ten sposób przechodzi pewną drogę, aby wybrane inwestycje zorganizować - w końcu znajdują się one w budżecie Łomianek.

  2. Oprócz wspomnianego pomysłu przyznania MRŁ kompetencji do składania wniosków w przedmiocie budżetu Łomianek uważam że należy dać MRŁ możliwość występowania na posiedzeniach Rady Miejskiej oraz do Burmistrza z głosem doradczym w przedmiocie spraw które dotyczą edukacji oraz mogą dotyczyć młodzieży (w tym także dla przykładu konkursy ofert na realizację zadań publicznych - o ile są one kierowane do młodzieży, to zakładając istnienie MRŁ mogłaby ona wpływać na treść tych konkursów, podnosząc atrakcyjność później realizowanych działań).

  3. MRŁ powinna być wybierana spośród wszystkich mieszkańców Łomianek w wieku od 7 klasy SP do liceum. Nie ma moim zdaniem uzasadnienia dla ograniczania potencjalnych radnych wyłącznie do uczniów łomiankowskich placówek (jak w aktualnej uchwale RM ws. MRŁ).

1 polubienie

Do pomysłów na działanie Rady Młodzieżowej dodam przykład fundacji, która działa z młodzieżą i dla młodzieży: http://www.fundacjafarma.pl/projekty/

1 polubienie