Miarka się chyba przebrała

20 września odbyło się spotkanie kilkunastu grup mieszkańców. Każda z nich zarzuca Burmistrzowi naruszenia prawa i działanie niezgodne z interesem mieszkańców. Na ostatniej sesji Rady Miejskiej analizowano zapytania Wojewody, CBA i Regionalnej Izby Obrachunkowej. Wszystkie dotyczyły naruszeń prawa.


Ten temat jest powiązany ze źródłową dyskusją: http://dialoglomianki.pl/167-miarka-sie-chyba-przebrala.html