Łomianki Chopina

Opublikowany: http://www.mieszkancylomianek.pl/lomianki-chopina/lomianki-chopina/
Zacznę od truizmu – Łomianki to dynamicznie rozwijająca się gmina. Na terenach jeszcze niedawno leżących odłogiem powstają osiedla, drogi, tereny rekreacji. Tak też dzieje się w sołectwie Łomianki Chopina. Zazwyczaj nowi mieszkańcy stają się wartością dodaną, ale potrzebna jest integracja. Do niedawna mieszkańcy chętnie uczestniczyli w imprezach integracyjnych organizowanych przez sołtysów, społeczników czy sąsiadów z…