Lista kart płatniczych wydanych dla urzędu

W prasie pojawiła się informacja o wyroku NSA I OSK 900/15 dotyczącym wniosku o udostępnienie informacji w postaci listy wszystkich kart płatniczych wydanych dla instytucji Sąd Najwyższy. Skoro mamy przetartą ścieżkę to spróbujmy nią przejść z naszym urzędem:

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej wnoszę o udostępnienie informacji w postaci listy wszystkich kart płatniczych wydanych dla Urzędu Miasta i Gminy Łomianki z wyszczególnieniem kto (imię, nazwisko, funkcja) posługiwał się kartą i w jakim okresie oraz załączeniem wyciągów wydatków z niej poczynionych w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do chwili przygotowania tej informacji publicznej.

Proszę o udostępnienie informacji publicznej w formie dokumentów elektronicznych umożliwiających kopiowanie tekstu w zakresie w jakim istnieją takie dokumenty elektroniczne. Proszę o udostępnienie wszystkich dokumentów za pośrednictwem witryny bip.lomianki.pl oraz przesłanie odnośników do tych dokumentów na adres watchdog@lomianki.org. Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości, zwracam uwagę, że skany wydruków dokumentów elektronicznych, nie są formą dokumentu elektronicznego umożliwiającego kopiowanie tekstu.

Jeżeli środki techniczne, którymi dysponuje burmistrz Łomianek, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych powyżej, z godnie z art 14 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, proszę o wskazanie przyczyn braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazanie, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona.

Na podstawie art. 391 ust. 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego, proszę o doręczenie pism w formie elektronicznej na adres wskazany we wniosku.

Proszę o odpowiedź na tą wiadomość email w celu potwierdzenia jej otrzymania przez organ.

Jak myślicie jaka będzie pierwsza odpowiedź z urzędu i po ilu dniach :wink:

Po 14 dniach. :slight_smile: Ciekawa sprawa, będę czekać z niecierpliwością.

2 polubienia

W naszym urzędzie jest jak u Barei.

Pierwszą rekcją urzędu na mój wniosek było stwierdzenie, że nie chcą udostępnić wnioskowanych informacji na BIP, bo jak nie chcą to nie muszą.

https://drive.google.com/file/d/0B1hYVXsrSXCKeXVuTHVSc1l5RG5xLUk4SWE3UUtQYVYxV1I0/view?usp=sharing

Po złożeniu odwołania od decyzji burmistrza Łomianek do do SKO i w wyniku potknięcia formalnego urzędu, udało się skłonić urząd by udzielił informacji, co prawda nie na BIP ale lepszy rydz niż nic.

…bębny, napięcie rośnie… urząd stwierdził, że w urzędzie nie ma służbowych kart płatniczych.

https://drive.google.com/open?id=0B1hYVXsrSXCKLVp2VHljYjZGdXpzeENETkN5RE5kdjc4NDJJ

Nie mogli tak od razu? Czy za każdym razem, nawet gdy wnioskowana informacja nie istnieje muszą robić problemy? #Rusiecki chyba czerpie satysfakcję z tego, że zmusza nas do przejścia jak najdłuższej ścieżki. To taki rodzaj pielgrzymki po informację publiczną.

4 posts were split to a new topic: Dlaczego wnioskujemy o tak różne informacje publiczne?

@marcin_etienne daj znać czy coś się zmieniło w temacie.