Liczba skarg na Burmistrza Łomianek złożonych w 2015r

10 października wystąpiłem z wnioskiem o liczbę skarg na Burmistrza Łomianek złożonych w 2015r… W odpowiedzi 21 października otrzymałem.:

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 10 października 2016 roku informuję, iż to Rada Miejska w Łomiankach kontroluje działalność Burmistrza. W związku z powyższym radni podejmują uchwały, które znajdują się już w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Łomianki. Poniżej przedstawiam linki do uchwał dot. skarg podjętych w 2015 roku:

  1. http://bip.lomianki.pl/index.php?dc=12255&m=4&sc=114,
  2. http://bip.lomianki.pl/index.php?dc=11883&m=4&sc=114,
  3. http://bip.lomianki.pl/index.php?dc=11767&m=4&sc=114,
  4. http://bip.lomianki.pl/index.php?dc=11335&m=4&rsc=114.

https://drive.google.com/open?id=0B1hYVXsrSXCKeWxmWDAtbE5rSEVZRkhxR2Q4dFl3S0tyVi1r

Nie wiem o co dokładnie wnioskowałeś, ale dodajmy tylko że powyżej widzimy skargi na Burmistrza złożone w trybie KPA, nie zaś wszystkie w rozumieniu szerszego pojęcia skargi, tj. skarg które skutkowały postępowaniem sądowoadministracyjnym.

Wnioskowałem o, cytuję:

Liczba skarg na Burmistrza Łomianek złożonych w 2015r.

Też mi się wydawało że to mało (tylko 4?), czyżby nikt w 2015 nie złożył chodźby skargi na bezczynność związanej nieudostępnieniem informacji publicznych?

Czy można zatem sądzić że urząd nie udostępnił nam wszystkich informacji o które wnioskowałem? To chyba trzeba skierować skargę na bezczynność do WSA, czy tym razem kwalifikuje się do rażącego naruszenia prawa?

Raczej wydaje mi się że pytanie mogło zostać źle zrozumiane (bez złej woli). Raczej nie ma sensu składać skargi. Trzeba tylko napisać maila w odpowiedzi na ich odpowiedź, gdzie wskaże się ze chodziło o skargi także w postępowaniach sadowoadministracyjnych, a nie tylko w trybie KPA. Stąd będzie to z ich strony uzupełnienie odpowiedzi, niezwłoczne. Jeżeli zignorują to skarga jak najbardziej zasada. A co do rażącego naruszenia prawa to teraz nie ma go na pewno.

1 polubienie

A post was split to a new topic: Jak poprawnie formułować skargi i inne pisma do urzędu

Otrzymałem — błyskawicznie jak na nasz urząd w ciągu 3 dni — dodatkową odpowiedź z informacją o 4 “sprawach ze skargi na czynność/bezczynność burmistrza przed WSA”.

https://drive.google.com/open?id=0B1hYVXsrSXCKSkV4NjFPdzBsc3BsM0VMNWhHNlQydjJKMXJF

Nie wiem jak interpretować tą odpowiedź. Wciąż nie mam pewności czy to wszystkie wniesione skargi.

Mówiłem że będzie szybko :slight_smile: Ale to chyba nie wszystko, bo są to nie skargi złożone, a rozpatrzone przez sąd administracyjny.

Mam inne doświadczenia, zwykle urząd odpowiada po ponad 10-12 dniach :stuck_out_tongue_winking_eye: