Kontrolowanie prac komisji ds. planowania przestrzennego

Czy można w jakiś sposób przystawić ucho do tego co się dzieje w sprawie planów zagospodarowania i różnego rodzaju pracach na projektami inwestycyjnymi?

Jak ogłaszane są konsultacje to zwykle jest już za późno by wprowadzić poprawki inne niż kosmetyczne. A warto by pilnować by już na etapie projektowania zgłaszać uwagi np. z art 241. KPA.

Jak to zrobić? Czy poza wizytami obradach komisji można jeszcze jakoś monitorować nad czym w gminie pracują?

Na tablicach ogłoszeniowych Urzędu Gminy (w piwnicy) wywieszane są pozwolenia, których zamieszczenie na BIP nie jest wymagane. Teoretycznie - można zapoznać się z informacjami gdzie i jakie inwestycje prywatne są planowane poprzez śledzenie jakiego rodzaju pozwolenie zostało przez Urząd wydane. Ale tylko teoretycznie, ponieważ, jak wskazują doświadczenia z marketem Top, Netto, Prochownią, oraz masztem telefonii GSM - nawet jeśli pozwolenia nie wiszą na tablicy, to zawsze można powiedzieć zainteresowanemu mieszkańcowi że wisiały.

To strasznie zajmujące. Taki proces praktycznie wyłącza z konsultacji osoby, które nie zajmują się tymi sprawami zawodowo. Trudno oczekiwać o mieszkańców, że będą co tydzień przeczesywać BIP w poszukiwaniu tego co akurat ich dotyczy i interesuje.

Nie ma jakiegoś planu prac na cały rok?