Konsultacje społeczne w Łomiankach — czy mają sens?

10 czerwca wystąpiłem z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznych:

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej wnoszę o udostępnienie następującej informacji:

  1. Liczba konsultacji społecznych zorganizowanych w latach 2010 - 2017 r.
  2. Liczba (suma) uczestników konsultacji społecznych zorganizowanych w latach 2010 - 2017 r.
  3. Liczba (suma) wniosków złożonych przez uczestników konsultacji społecznych zorganizowanych w latach 2010 - 2017 r.
  4. Liczba (suma) przyjętych wniosków złożonych przez uczestników konsultacji społecznych zorganizowanych w latach 2010 - 2017 r.

Udostępnienie powyższej informacji jest szczególnie istotne dla interesu publicznego, ponieważ pozwala ocenić gospodarność lub niegospodarność organu.

Proszę o udostępnienie informacji publicznej w formie dokumentów elektronicznych umożliwiających kopiowanie tekstu w zakresie w jakim istnieją takie dokumenty elektroniczne i przesłanie ich na adres watchdog@lomianki.org. Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości, zwracam uwagę, że skany wydruków dokumentów elektronicznych, nie są formą dokumentu elektronicznego umożliwiającego kopiowanie tekstu.

Na podstawie art. 391 ust. 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego, proszę o doręczenie pism w formie elektronicznej na adres wskazany we wniosku.

Proszę o odpowiedź na tą wiadomość email w celu potwierdzenia jej otrzymania przez organ.

W odpowiedzi uzyskałem informacje że urząd przeprowadził 26 konsultacji na przestrzeni 7 lat, to mniej niż 4 konsultacje rocznie.

Dodatkowo urząd odpowiedział, że nie prowadzi ewidencji uczestników konsultacji, liczby złożonych wniosków. Nie śledzi też tego ile z tych wniosków przyjęto i odrzucono.

Teraz wyobraźcie sobie swoją firmę jak nie śledzi i nie bada kluczowych dla siebie wskaźników kontaktu z klientami, czy wasza firma byłaby w stanie przeżyć na rynku bez tak podstawowych informacji o swojej sprawności?

Czy to znaczy że w Łomiankach robiono tak mało że nie potrzeba było konsultacji? Czy raczej burmistrz Łomianek w swojej arogancji uważał, że nie potrzebuje się konsultować z mieszkańcami?

IMHO warto to poprawić,

  1. po pierwsze należy dążyć do tego by konsultacji było więcej,
  2. po drugie należy dążyć do jak największej partycypacji w konsultacjach,
  3. po trzeba należy śledzić liczbę wniosków i badać dlaczego nie wszystkie* zostają uwzględniane

*) Wiadomo że nie wszystkie wnioski można ze sobą pogodzić, jednak warto mierzyć jakie rodzaje wniosków są składane i co się z nimi dzieje.

1 polubienie

Z odpowiedzi nie wynika czego one dotyczyły, jest to o tyle ważne, że niektóre rzeczy są obligatoryjne do konsultacji - a więc konsultacje te nie wynikają, z potrzeby tylko obowiązku. Zasady prowadzenia konsultacji reguluje regulamin konsultacji - to jak są robione, jakie mają być podsumowania itp.

jeżeli macie strasznie stary ten dokument to świadczy to o braku zainteresowania dialogu z mieszkańcami i potrzebie rzetelnego wysłuchania ich zadania.

polecam publikację z projektu - Konsultacje z zasadami, gdzie jest krok po kroku opisane jak taki dokument powinien być robiony i jak wyglądać. pozdrawiam

Trzeba jeszcze zwrócić uwagę na to, że w tej liczbie konsultacji społecznych, znajdują się też te przeprowadzane obowiązkowo - od których burmistrz nie może się uchylić, typu konsultacje w sprawie programu współpracy z ngo, (1xrok) czy konsultacje statutowe (byly co najmniej 2).

Też ogólny regulamin konsultacji w naszej gminie jest dosyć stareńki, bodajże z 2005. Uchwała w tej sprawie jest dosyć ogólna, a na pewno chwili obecnej odstająca w od rzeczywistości.

Wydaje mi się że były kiedyś sygnały, że burmistrz nie uwzględnił jakieś uwagi w konsultacjach bo była złożona nie w formie, bo poprzez ePUAP.

no to trochę pracy przed wami :slight_smile: po gorącym czasie wyborczym chętnie podzielę się materiałami i kontaktami w sprawie regulaminu (to krok pierwszy) bo potem jest jeszcze realizacja takiego regulaminu a dobrej woli nie da się zapisać w uchwale. :slight_smile:

Projekt konsultacje z zasadami zakładał zawsze wypracowanie regulaminu w trójkącie Urząd- Rada- Mieszkańcy

pozdrawiam

A propos konsultacji, Burmistrz dzisiaj ogłosił nowe - “Konsultacje społeczne dotyczące rozwoju Gminy Łomianki w kierunku inteligentnego miasta współtworzonego przez mieszkańców”

http://bip.lomianki.pl/index.php?sc=236&gp=16261&m=3

To się obudził po 8 latach.

1 polubienie

abstrahując od terminu to sprowadzenie konsultacji do zgłoszeń pocztą czy mailem raczej nie mieści się w kanonie współczesnego sposobu konsultacji.

dobry regulamin reguluje takie rzeczy jak metody (zmusza między innymi do poszukiwania innych form niż te najłatwiejsze) czy reguluje zasady prowadzenia kampanii informacyjnej by o konsultacjach mogli się dowiedzieć wszyscy zainteresowani.

http://www.konsultacjezzasadami.pl/

pozdrawiam

1 polubienie